Hier ziet men een haardsteen waarop twee busten van vorsten zijn afgebeeld. Het is het enige dat nog rest van het Maartensdijkse buiten Beukenrijk. Het object is te vinden in het Rijksmuseum.

 

Meer informatie

De haardsteen is van gebakken aarde met twee vorstelijke busten: een man en een vrouw. De steen is afkomstig van de gesloopte buitenplaats Beukenrijk te Maartensdijk en stamt uit 1587.

In Van der Aa’s Aardrijkskundig Woordenboek uit het midden van de negentiende eeuw leest men:

Beukenrijk, buitengoed in het Nederkwartier der provincie Utrecht [in] Maartensdijk, aan den Maartensdijk. Het beslaat eene oppervlakte van 6 bunders en wordt thans in eigendom bezeten door Jonkheer Jan Lodewijk van Panhuys, die het bewoont.

In Nieuwe wandelingen door Nederland van Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus van 1888 wordt gezegd, dat het buiten een paar jaar eerder gesloopt zou zijn. Een van de laatste bewoners was de bekende staatsman Schelto baron van Heemskerk (zie elders op deze site: Maartensdijk, het eindstation van een belangrijke Nederlander: Schelto baron van Heemskerk).

AD

 

U bevindt u op de Rondleiding over de noordelijke landhuizen. Voor het vervolg klik HIER