Johann Albert, graaf van Solms-Braunfels, proost van St. Jan en heer van Achtienhoven was de broer van Amalia van Solms (1602-1675), de machtige vrouw van stadhouder Frederik Hendrik, 1584-1647. (Crispijn van de Passe (II)  Rijksmuseum Amsterdam.)

 

Meer informatie

Johan Albrecht was sedert 1628 kolonel van een Duits regiment in Nederlandse dienst. Hij werd in 1630 door de Staten van Utrecht als commandeur of gouverneur van de garnizoenen in de provincie Utrecht benoemd. Hij woonde in de Bisschopshof, de voormalige residentie van de Utrechtse bisschoppen. Niet alleen had hij door het het huwelijk van zijn zuster nauwe banden met het stadhouderlijk hof. Hij was ook rechtstreeks verwant aan de Oranjes doordat hij de kleinzoon van gravin Elisabeth van Nassau, de zuster van prins Willem van Oranje. Na de dood van graaf Johann Albert in 1648 volgde zijn zoon Henricus Trajectinus  hem op als heer van Achttienhoven. Na diens dood in 1693 trad zijn moeder, de gravin Anna Elisabeth van Solms, geboren Von Daun Falkenstein Broich  (1615-1706) als Vrouwe van Achttienhoven aan.

Voor het vervolg van de rondleiding over adel klik men HIER.

AD

 

Bron: E., ‘Vorstendoop in de Domkerk’. In: Maandblad Oud-Utrecht 1947 (jg 20) nr. 8 pp. 58-61.