On­der de heren van Achttienhoven, de proosten van St. Jan, waren hoogst interessante figuren, zoals in de eerste helft van de zestiende eeuw Albert Pigge. Afgebeeld is een anonieme prent van het borstbeeld uit de zestiende eeuw (Collectie Utrechts Archief).

Meer informatie

Deze oud‑pastoor van Kampen, een in Europa bekende humanist en geleerde, werd omstreeks 1490 geboren in Kampen. Pigge of Pighius studeerde in Leuven, waar hij een leerling was van de latere paus Adriaan VI, de Nederlander Adriaen Florensz. Als proost was Pigge een figuur van belang. Hij was aanwezig bij de kroning van de Duitse kroonprins of rooms‑koning Ferdinand in Bologna in 1530. Hij was ook bij het godsdienstgesprek van Worms in 1541 tussen Rome en de Refor­matie. Pigge was degene die met succes streed voor de soevereini­teit van de proosdijlanden, toen de wereldlijke macht in het bisdom Utrecht allang in handen van keizer Karel V was gekomen. Hij overleed in 1562. Aernout van Buchel gaf in zijn Monumenta (blad 88) een beschrijving van het leven van Pigge. Zie: De tekst van Aernout van Buchel over Albert Pigge

 

Bron: Frits Doeleman, De heerschappij van de proost van St. Jan in de middeleeuwen (Zutphen 1982) 193.