In deze houten archiefkist werden de belangrijke papieren van de Hervormde Gemeente Westbroek bewaard. De kist is 36,5 x 8 x 19 centimeter. Op de kist staat: Rekeningen aan de diaconie, brieven van ontvangen consenten, extrakten of copien van dito en uitgegevenen. Hij dateert uit ongeveer 1850 en maakt deel uit van de Voorwerpencollectie De Bilt, 1900-2000. Hij berust bij het Regionaal Historisch centrum Vecht en Venen.  (Foto RHC Vecht en Venen)

DAB