Het landgoed Arenberg lag aan de noordzijde van de huidige Utrechtse weg en liep door tot aan De Biltse Rading en de Blauwkapelse weg.  Afgebeeld is een litho van het landhuis  van J.P. Houtman naar een tekening van W. Hoevenaar uit ca.1828 (Collectie Utrechts Archief)

 

Meer informatie

De naam van het landgoed duikt op in de zestiende eeuw en het wisselde in de volgende eeuwen frequent vaak van eigenaar. De bewoners behoorden meestal tot de Stichtse adel of de Utrechtse regentenfamilies. Na de dood van Diderik Willem Jacob Strick van Linschoten in 1855 werd het geveild. Kopers waren Theodoor Muller Massis (1810-1887) en Christiaan Willem Johan baron van Boetzelaer (1806-1872).

Chistiaan Van Boetzelaer verkreeg het oostelijke deel van Arenberg. De huidige Kerklaan vormde de grens. De baron liet door Copijn een mooi park aanleggen waarop hij vanuit zijn buiten Sandwijck kon uitkijken. In 1930 schonk Carel baron van Boetzelaer (1872-1956) het aan de bevolking van De Bilt. In 1859 had de echtgenote van Muller Massis, Catharina M.J. van Dam, het naast gelegen Vrijheidslust aangekocht en het gebied bij Arenberg gevoegd. Later verfraaiden zij huize Arenberg en zij woonden er tot 1895. De Utrechtse politicus en bestuurder Willem Herman Johan Royaards (1857-1929) werd de nieuwe eigenaar. Hij bleef er wonen tot 1907. Christiaan Matthias Reinier Radermacher Schorer (1852-1922) was de laatste bewoner.

Na zijn dood kwam het landgoed in handen van de exploitatie maatschappij De Nieuwe Weg. In de volgende jaren lieten zij het huis slopen en begon de tot in de jaren zestig durende verkaveling van het landgoed. De eerste huizen in Park Arenberg dateren van 1928. Van het oude huis en het park is niets meer over.

PvH

U bevindt u op de Rondleiding over de Stichtse Lustwarande. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

L. Haan-Beerends, ‘De Bilt, beginpunt van de Stichtse Lustwarande’, De Biltse Grift, juni 2009.

W. Krommenhoek, ‘Ambachtsheren en baronnen op het kerkhof van de dorpskerk’, De Biltse Grift, september 2010.

J.W.H. Meijer, Kleine historie van De Bilt en Bilthoven, Bunnik 1995.

www.kasteleninutrecht.eu/Arenberg.htm