Bij de Dorpskerk aan de Dorpsstraat voorheen Steenstraat 70 in De Bilt ligt het kerkhof. Daar liggen niet alleen bekende en minder bekende inwoners van De Bilt begraven maar ook voorname inwoners van Utrecht. We zien hier de kerk omstreeks 1744 op een tekening van Jan de Beijer (Collectie Het Utrechts Archief). Rechts ziet men een begrafenisstoet die naar de kerk gaat.

 

Meer informatie

Toen de Dorpskerk in 1652 klaar was, nam men ook het kerkhof in gebruik. Dat bestond uit twee velden, één ten noorden en één ten zuiden van de kerk. Op dit kerkhof begroef men aanvankelijk alleen lidmaten van de kerk, maar vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw ook voorname dode Utrechters. Het begraven binnen de muren van de drukke stad vond men toen niet meer hygiënisch.

Het kerkhof werd op 1 oktober 1900 buiten gebruik gesteld. Toen werden er 204 graven geteld, vooral aan de noordkant van de kerk, waar nu de Burgemeester De Withstraat loopt. Daarna is een aantal graven verdwenen, misschien doordat zij geruimd zijn. Wel staan bij de zuidelijke muur van de kerk enkele tientallen losse grafstenen. (Zie hieronder, foto Dick Berents)

Nu zijn er nog 90 graven als zodanig te herkennen, waarvan 73 aan de noordkant. Het grafmonument van de familie De Heus , die op de buitenplaats Sluishoef woonde, valt op door zijn omvang. Onder de bekende namen op grafstenen zien we jonkheer Hendrik van den Bosch, die van 1865 tot 1867 burgemeester van De Bilt was en de naam Van Ewijck op een grafsteen die een paar ambachtsheren van De Bilt en Oostbroek herbergt. Bekende families die op landgoederen woonden waren Van Boetzelaer (Houdringe), Kluppel (Vollenhoven) en Steengracht van Oostkapelle (Beerschoten). Je hoefde echter niet rijk te zijn om hier te liggen. David Buitenweg bijvoorbeeld was rijtuigmaker; zijn familie had later garage Buitenweg.

Uit Utrecht kwamen de Utrechtse burgemeester H.M.A.J. van Asch van Wijck en diverse hoogleraren zoals Matthias van Geuns.

Opvallend is een graf dat bestaat uit een afgebroken zuiltje, het symbool van een afgebroken leven. (Zie hieronder Foto Dick Berents)

DAB

U bevindt zich op de rondleiding over de begraafplaatsen. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:

L. Schneider en de Werkgroep Inventarisatie Grafmonumenten, Begraafplaatsen in De Bilt en Bilthoven II, in: De Biltse Grift 1996.

Voor andere opvallende grafstenen: zie https://onlinemuseumdebilt.nl/een-opvallende-medicus-en-patriot-op-een-vervallen-begraafplaats/

en https://onlinemuseumdebilt.nl/natuurmonumenten-en-een-nobele-schenkster-louise-blaauw-six/