Afgebeeld is het kunstwerk op de rotonde bij het Maartensdijkse gemeentehuis, de ‘Fo-totempaal’. (Foto Anne Doedens). Voorafgaand aan  de totstandkoming van dit object was er veel discussie. Dat leidde in overleg met de Maartensdijkse scholen en vooral de leerlingen daarvan tot het bovenstaande resultaat.

 

Meer informatie

Die discussies gingen over de kosten (50.000 euro, voor rekening van de provincie) en de manier waarop de scholen betrokken moesten worden.  Begin 2009 schreef Kees Pijpers, een journalist van de Vierklank: ‘Als het niet teveel tegenzit, zal het kunstwerk op de rotonde Maartensdijk rond half maart [2009] a.s. worden onthuld.’ Het jaar daarvoor had het kunstwerk in Maartensdijk al veel stof doen opwaaien. Dat leidde ertoe dat de bekende Maartensdijkse, mevrouw Fré Pijpers als alternatief voor het bekritiseerde plan met een eigen ontwerp kwam (zie de post: Bijzondere Maartensdijkse kunstverhalen I). Kees Pijpers vervolgt in zijn artikel:

Volgens Peter Jonker van het Rotondelab Utrecht is het de bedoeling dat het kunstwerk op de rotonde bij het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk op 14 maart aanstaande feestelijk wordt onthuld. Het kunstwerk betreft grote foto’s van alle oudste leerlingen van de drie Maartensdijkse basisscholen.’

Pijpers vervolgde:

‘In april 2007 is het begonnen. Het Rotondologisch Genootschap van de provincie Utrecht bedacht van boven af dat in het gereformeerd overkomend dorp de kinderen van de School met de Bijbel een kunstwerk voor de rotonde moesten ontwerpen. Gedeputeerde Ger Mik zou dan voor zijn afscheid nog even zijn laatste daad op zijn naam schrijven. Het moest iets worden dat je nooit eerder op een rotonde zag. Het hoefde geen beeld te worden. Het hoefde ook niet op kunst te lijken want als iets heel bijzonder is, dan wordt het namelijk vanzelf kunst. De kinderen bedachten dat de typische spoorbogen langs de lijn Utrecht Hilversum daarvoor model konden staan, maar dat werd afgewezen. Toen vond de directie van de School met de Bijbel terecht dat het een zaak was voor alle kinderen van alle drie de basisscholen van het dorp. Juist nog op tijd is daarna het idee ontstaan de leerlingen op grote foto’s te zetten en die aan een paal te hangen. Het heeft even geduurd. De kinderen van groep 7 werden intussen kinderen van groep 8 en aan het einde van de zomervakantie dit jaar verlaten ze de scholen.

Het object werd op zaterdagmiddag 14 maart 2009 met een hoogwerker door wethouder Ditewig geplaatst. Hieronder ziet men de opdrachtgever gedeputeerde Ger Mik met kinderen van de Maartensdijkse scholen die bij het project betrokken waren (met dank aan de Vierklank).

AD

Literatuur: ‘De kinderen van M’ in: De Ronde van … Een experimentele kijk op kunst en rotondes (Rotterdam z.j.) pp. 15-38.

Spring naar toolbar