Er resteert uit de bibliotheek van het klooster Oostbroek een zesdelig werk waarin alle boeken van de bijbel worden uitgelegd: de Postilla van Nicolaus de Lyra, gedrukt te Bazel in 1498. Het bevat bijzondere schutbladen. Het tweede, derde, vijfde en zesde deel hebben in totaal acht schutbladen, alle uit een twaalfde-eeuws lectionarium, met daarin de teksten die in de katholieke dienst werden voorgelezen. Het is onduidelijk of het complete lectionarium ooit aan Oostbroek heeft toebehoord.

Zie over de inhoud ook: Boeken uit Oostbroek – De Postilla van Nicolaus de Lyra

Zie over een ander schutblad: Boeken uit Oostbroek – Augustinus