Hier is afgebeeld de bijzondere boerderij Rundervreugd, Kerkdijk 146 te Westbroek. Het is een gemeentelijk monument. (Foto: Anne Doedens.) Deze langhuisboerderij telt slechts één bouwlaag. Op een verveningskaart uit 1770 komt op het huidige perceel al bebouwing voor. Omstreeks 1830 was de boerderij in bezit van Cornelis Baas. Aan het pand werd in 1892 een los boenhok toegevoegd.

AD