Men ziet hier een kaart van dertien percelen land in Achttienhoven, behorende aan het S. Katharijneconvent in Utrecht. De kaart stamt volgens het Utrechts Archief uit 1672, en werd gemaakt naar aanleiding van een opmeting door D. van Groenouw in 1666. (Utrechts Archief, inventaris Balye van Utrecht, Johanniterorde, nr. 83.)

 

Meer informatie

Op de kaart hierboven ziet men links (het zuiden) de ‘Carnemelcks dyck’, nu de Kooidijk. Rechts ziet men de ‘Achtienhovense Dyck’, nu de Welfferweg. Opvallend is dat de afgebeelde percelen in bezit waren van het Katharijneklooster, en niet van de eigenlijke heer van Achttienhoven, de proost van St. Jan. In 1672 rukten de Fransen op tot aan de Vecht, ook over het gebied van Achttienhoven. Westbroek zou in 1672 en 1673 de gevolgen ondervinden: een brandschatting, een geplunderde kerk en een gewapend treffen met doden. Denkelijk was ook Achttienhoven hierbij betrokken. Hieronder ziet men twee uitsneden, met resp. een linker en het rechterdeel van de kaart.

 

AD