Had Catharina de Wilde iets met De Bilt? Haar huwelijk werd er voltrokken en ze kocht het landgoed Arenberg om er in de zomer te wonen. Ze was een dichteres in de achttiende eeuw met een bijzondere belangstelling voor wetenschap.  Foto: een dichtbundel van haar hand over het landleven.

 

Meer informatie

Catharina Pietersdochter de Wilde werd in 1688 geboren in een aristocratische familie. Haar vader was onder meer baljuw van Woudrichem. Toen ze negentien was, trouwde ze in De Bilt met de iets oudere Abraham Josua Brakonier  (1670 – 1736), die in Utrecht gereformeerde predikant was.

Al jong schreef Catharina gedichten, maar ze had er bezwaar tegen als iemand ze wilde publiceren. Pas vanaf 1747 publiceerde ze een aantal dichtbundels, maar dat deed zij onder het pseudoniem C.P., Catharina Pietersdochter.

Uit haar gedichten over politieke gebeurtenissen  blijkt dat zij een overtuigde aanhangster van het huis van Oranje was. Interessanter was haar opvallende belangstelling voor de wetenschap, die zij in haar gedichten beschreef. Zij dichtte over de aarde en de sterrenhemel en over kostbare stenen. In Ernstige nagedachten over de algemeene waterschuddinge en aardbevingen alomme bespeurd in den jare 1755 schreef ze over de aardbeving en tsunami waarbij onder meer een deel van Lissabon werd verwoest. De passage van de planeet Mercurius voor de zon langs in 1743 bekeek ze dood groene glazen om haar ogen tegen het zonlicht te beschermen, zo blijkt uit een gedicht.

Alles wat zij schreef, was echter doortrokken met een godsdienstige overtuiging. Daardoor zijn haar gedichten voor lezers van onze tijd eerder opmerkelijk dan leesbaar. Catharina was zeer overtuigd van het gelijk van de rechtzinnigheid van haar man en ze keerde zich tegen andere stromingen zoals de Remonstranten en vooral de katholieken.

Haar enige zoon Abraham Cornelis was een teleurstelling: hij was verwikkeld in schandalen. Hij trouwde bovendien met een katholiek meisje, wat zijn moeder zeer betreurde. Vijf jaar na de dood van haar man kocht Catharina in De Bilt het landgoed Arenberg, waar zij in de zomers ging wonen. Later kocht zij ook de ambachtsheerlijkheid Alphen en Rietveld, zodat zij zich in haar dichtbundels ‘vrouwe C.P.’ mocht noemen.

Op 18 februari 1766 verleed zij in Utrecht.

DAB

 

Literatuur:

AA, A.J,. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Derde en vierde stuk.

Haas, A. de, Wilde, Catharina Pietersdr. de, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland van het Huygens Instituut.

Kloek, E., 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, Nijmegen 2013.