In 1481 bracht bisschop David van Bourgondië een kort bezoek aan De Bilt tijdens de Stichtse Oorlog om vandaar de stad Utrecht te bewegen om zich over te geven. De bisschop is hier afgebeeld in het zogeheten Pontificale van David van Bourgondië in het Teylers Museum.

 

Meer informatie

Van 1481 tot 1483 woedde in de omgeving van Utrecht de Stichtse Oorlog. Daarin stonden de steden Utrecht, Amersfoort en Montfoort tegenover bisschop David en Maximiliaan van Oostenrijk, die met Maria van Bourgondië getrouwd was. De bisschop kwam in het begin van deze oorlog met een leger naar het dorp De Bilt.

 

Bisschop David probeerde vooraf een leger bij elkaar te brengen. Hij nam huursoldaten in dienst, 275 ruiters en 500 voetknechten, want hij had geen staande legermacht. Maximiliaan stuurde Frederik van Egmond, de heer van IJsselstein, bijgenaamd Schele Gijs, met tweehonderd ruiters om hem te helpen. Verder kreeg de bisschop steun van een deel van de ridderschap, ongeveer honderd Utrechters die door de stad verbannen waren en hulptroepen uit kleine steden die hem trouw gebleven waren.

 

Aan het hoofd van deze troepen trok de bisschop op zaterdag 18 augustus vanuit Wijk bij Duurstede naar Zeist, waar hij overnachtte. Op maandag ging hij naar het Vrouwenklooster bij De Bilt, waar hij als bisschop natuurlijk welkom was. Vanuit de Bilt liet hij een brief brengen aan het stadsbestuur van Utrecht waarin hij beleefd maar beslist schreef dat ze ondanks het conflict met Maximiliaan toch een goede relatie met hem konden hebben maar dat hij wel toegang tot de stad eiste. De raad legde de brief terzijde en de kerkvorst kreeg niet eens antwoord. David bleef beteuterd wachten, maar er kwam alleen een Utrechtse overloper met hem praten.

 

Op donderdag na het eten ging de bisschop toen maar terug naar Wijk bij Duurstede. Volgens zijn goede vriend Basin, de voormalige bisschop van Lisieux, was dat omdat David last van reumatiek had, maar een belangrijker reden was waarschijnlijk dat zijn leger te klein was om de grote stad Utrecht te belegeren.

DAB

 

Literatuur:

Tenhaeff, N. B. (ed.) Bisschop David van Bourgondië en zijn stad, Utrechtsch-Hollandsche Jaarboeken van de hand van een onbekenden, gelijktijdigen schrijver naar den eersten druk van Antonius Matthaeus’ Analecta, Utrecht 1920.

Basin,  Histoire de Louis XI deel 3

Molinet Chroniques deel 2

Berents, Jan van Schaffelaar, tekst en uitleg