De Hervormde begraafplaats van Maartensdijk is ongeveer even oud als die van Groenekan. In 1823 schreven Gedeputeerde Staten van Utrecht aan de kerkmeesters van de Hervormde Gemeente Maartensdijk dat zij, wanneer het kerkhof algemeen zou worden, toch de ´voordelen en baten` zouden blijven genieten onder voorwaarde dat ook andere gezindten hun overledenen hier zullen kunnen begraven. En dat gebeurde ook. In het oog springend op de begraafplaats zijn de rijen keurig gesnoeide coniferen die als wachters langs de rijen graven staan opgesteld. De begraafplaats telt drie grafkelders die bij elkaar staan in het midden van het oude gedeelte. (Foto’s Wim Krommenhoek)

 

Meer informatie

Toen in 1967 in Maartensdijk een R.K. kerk in gebruik werd genomen, bleek dat de parochie te klein was om recht te hebben op een eigen begraafplaats. Tegelijkertijd liet het reglement van de bestaande begraafplaats niet toe dat katholieke rituelen konden plaatsvinden zoals de wijding van een graf door een priester in ambtskleding.

Daarom diende pastoor De Wit in 2000 een officiële aanvraag in bij B. en W. van het toen nog zelfstandige Maartensdijk om voorzieningen te treffen waarbij binnen de gemeente kerken en levensbeschouwelijke gemeenschappen op een bij de eigen overtuiging en traditie passende wijze hun doden zullen kunnen begraven. Het ging daarbij niet om een katholiek kerkhof maar om een algemeen kerkhof voor alle levensbeschouwingen.

Toen in 2001 de gemeenten Maartensdijk en de Bilt waren samengevoegd, besloot de Bilt in beginsel medewerking te verlenen aan de realisering van een algemene begraafplaats op voorwaarde dat deze algemeen toegankelijk zou zijn. In 2005 werd de Stichting Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk opgericht. In de daarop volgende periode waarin verandering van bestemmingsplan en financiering moesten worden geregeld speelde de Biltse wethouder Jeanne Slok een doorslaggevende rol. Uiteindelijk vond de opening van de Algemeen Bijzondere Begraafplaats op 6 juli 2012 plaats.

Tijdens de laatste voorbereidingen voor de nieuwe begraafplaats werd de vraag geopperd of het niet wenselijk zou zijn een passend monumentje of beeld te realiseren dat zou passen in de sfeer van de nieuwe begraafplaats. Door toedoen van de Fraters van Utrecht werd een eeuwenoude boomstronk gevonden die geplaatst werd aan het eind van het hoofdpad. Deze symboliseerde het verhaal van Jacob, zoon van Isaak, die een hele nacht in gevecht was met een man die hem tenslotte zijn zegen gaf. (Genesis 32, 27-30).

WK

U bevindt zich op de rondleiding langs de begraafplaatsen. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:

begraafplaatsmaartensdijk.nl/historie;

vierklank.nl/nieuws/algemeen/8-12-2017.