De oudste bewoning van onze regio dateert volgens de Utrechtse stadsarcheoloog Herre Wymia uit de oude Steentijd, zo’n dertienduizend jaar geleden. De sporen van deze bewoning zijn aan het licht gekomen bij opgravingen in 2015 op het terrein waar het Maxima Kinderziekenhuis is verrezen. Deze opgraving, waaraan honderden vrijwilligers deelnamen, stond onder leiding van de archeologe Linda Dielemans van de afdeling Erfgoed Utrecht.  Afbeelding: een digitale impressie van Daan Claessen in het Digitaal UBlad DUB.

 

Meer informatie

Omdat dit terrein tot 1975 tot de gemeente de Bilt behoorde, speelde de bewoning zich af op Bilts grondgebied. Feitelijk is de geschiedenis van de Bilt dus dertienduizend jaar oud en is de afgebeelde jager-verzamelaar een vertegenwoordiger van onze oudste plaatsgenoten.

De zuidrand van onze gemeente kende enkele hogere zandruggen die een ideale plek vormden voor jagers-verzamelaars. Van deze oudste periode van bewoning is overigens niets meer over dan wat houtskoolresten die wijzen op het gebruik van vuur in zogeheten kuilhaarden. Later werden de sporen van bewoning talrijker, met paalsporen die aangeven dat mensen iets hebben gebouwd. Van nog later, uit de Bronstijd, zijn resten van aardewerk en stenen werktuigen gevonden. Van nog weer later, uit de IJzertijd, dateren enkele potjes en een stuk hout dat volgens archeologe Linda Dielemans een beeldje (wellicht een idool) zou kunnen voorstellen. Met enige moeite is een menselijke figuur te herkennen met een geprofileerd hoofd met oog, mond en lippen. (Foto Mari0 Gibbels) Daarmee is niet alleen onze geschiedenis met millennia verlengd, maar beschikken wij ook over een van de oudste kunstwerken in de regio.

WK

 

Literatuur:

D. Claessens, Impressie van een kampement van jager-verzamelaars in de steentijd op de plaats waar nu de Uithof ligt, gemeente Utrecht.

L. Dielemans, Utrecht in de prehistorie, Erfgoed gemeente Utrecht, 2018.

RTV Utrecht, 13 maart 2018.