Kaeso Fabius was burgemeester van De Bilt van 1952 tot 1971. Op de foto zien we hem met zijn echtgenote en de locoburgemeester Den Boesterd en de gemeentesecretaris  Damsté in een koets bij de inhuldiging in november 1952 in de Bilt. (Beeldbank: Historische Kring D’Oude School)

 

Meer informatie

Op 1 november 1952 werd Kaeso Fabius geïnstalleerd in de gemeenteraad als opvolger van burgemeester Henric Paulus van der Borch. Fabius had al een loopbaan achter de rug. Na een korte periode als gemeentesecretaris te Eemnes volgde in 1936 de benoeming tot burgemeester en gemeentesecretaris van Oostkapelle. In 1943 moest hij onderduiken omdat hij werd gezocht door de Duitse bezetters. Direct na de bevrijding keerde hij terug naar het door de oorlog zwaar getroffen Oostkapelle. Bij de geallieerde aanval op Walcheren was daar zwaar gevochten en waren delen van Walcheren onder water gezet. In 1947 volgde de benoeming tot burgemeester van Wisch en in 1952 kwam hij naar De Bilt.

Bij zijn installatie merkte locoburgemeester W.J. den Boesterd op dat De Bilt een ‘uitgesproken woongemeente ‘was en dat dit moest zo blijven, want ‘toeneming van dit aantal [fabrieken] zou het karakter van deze gemeente als woongemeente in gevaar brengen’. Wel kende de gemeente een aantal grote werkgevers via instellingen als het KNMI, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (later het RIVM) en bijvoorbeeld het ingenieursbedrijf De Grontmij (tegenwoordig Sweco). De gemeente telde rond 1950 20.000 inwoners en dat zou in 1971 uitgroeien tot 30.000. Het was en bleef bij uitstek een forensengemeente.

De groei van de gemeente betekende wel grote investeringen in woningbouw, in infrastructuur zoals wegen en rioleringen en ook in onderwijs en sociaal-culturele voorzieningen. Over de in die tijd op gang komende onderwijsvernieuwingen was Fabius sceptisch en in zijn afscheidsrede waarschuwde hij voor ‘vernieuwers om de vernieuwing’.

Woningbouw kon groeien in de kernen van De Bilt, maar ook in Bilthoven. Nieuwe zaken die aandacht vroegen waren de samenwerking met de omliggende gemeenten op de Heuvelrug en in Midden Nederland op het gebied van vervoer, infrastructuur en afvalverwerking. Veel aandacht eiste door de toenemende taken voor de gemeente de modernisering en automatisering van het bestuurlijke apparaat. Een punt van zorg was ook de financiering van de aankoop van bouwgrond in de gemeente, waarbij te denken viel aan projecten als Meyenhage, De Bieshaar, de Akker, Brandenburg en de Leyen. Veel van deze activiteiten konden plaatsvinden dankzij het gunstige economische klimaat in de jaren 1950 tot 1970. Voor De Bilt betekende het dat Fabius bij zijn vertrek een overschot op de gemeentebegroting kon overdragen.

Bij zijn afscheid op 12 januari 1971 was er veel lof over zijn beleid en werd hij gekarakteriseerd als ‘een ouderwetse bestuurder’. Kaeso Fabius overleed in 1986. Zijn opvolger was A.A.J. Goldberg.

PvH

Literatuur:

Dossier : De zeven burgemeesters in de gemeente De Bilt gedurende de 20e eeuw. De Historische Kring D’Oude School, De Bilt.