In augustus 1759 moest de weduwe Deliana van der Tak voor de Maartensdijkse kerkenraad verschijnen. Dominee Thomas Appels had geruchten vernomen over een mogelijk kwalijke ontwikkeling die zou maken, dat Deliana niet in het huwelijk zou kunnen treden met de weduwnaar Jan Eimerse van Appeldoorn.

 

Meer informatie

 

Appels vermoedde dat Deliana zwanger was, en, erger nog, dat zij zwanger was van de zoon van de bruidegom, Cornelis Jansz. De predikant was daarvoor eerst naar de procureur-generaal van het Hof van Utrecht, Blondeel,  gegaan, met de vraag wat hij met dit geval aan moest. Mogelijk was hier immers sprake van een ‘bloedschendende’ relatie die een huwelijk onmogelijk maakte! Moest hij de ondertrouw van het aanstaande echtpaar onderbreken en afzien van de tweede afkondiging van het huwelijk vanaf de kansel?

Blondeel vond dat Appels en de kerkenraad de vermeende overtreedster van de Bijbelse geboden eerst maar eens streng moesten ondervragen. Als dat gebeurd was en hij over de uitslag daarvan geïnformeerd was, zou Blondeel wel vertellen wat er moest gebeuren.

Deliana meldde de broeders, dat zij nog niet wist of ze zwanger was. Daarna biechtte ze schoorvoetend op, dat ze met haar aanstaande echtgenoot al wel naar bed was geweest. Ze was bereid te zweren dat ze dat met niemand anders had gedaan. Met evenveel eden als er vingers aan haar hand waren, meldde ze.

Toen Blondeel daarover werd geïnformeerd, bleek hij nog niet tevreden. Ook vader Cornelis Eimerse en zijn zoon Jan moesten stevig ondervraagd worden. Cornelis bevestigde het verhaal van zijn aanstaande vrouw en zoon Jan was bereid te zweren dat hij niets met zijn aanstaande stiefmoeder van doen had gehad.

Blondeel zag toen geen reden meer de zaak verder door te zetten en het huwelijk tussen Jan Eimerse van Appeldoorn en Deliana van der Tak kon doorgang vinden.

Wie het verhaal wil nalezen in de originele tekst uit 1759 klikke aan: de kerkenraadsvergaderingen over van de zaak Deliana van der Tak.

Voor de volgende post, over de kerk en de Maartensdijkse brandweer klik men HIER.

 

AD

 

Bron: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, inventaris 0987 (Archief Hervormde gemeente Maartensdijk 1670-1985) nr. 1 (notulen kerkenraad).