Op dit fragment van een kaart uit 1588 ziet men het ‘bauhuyss’ of de boerderij van Cornelys Classen of Claessen. De kaart bevindt zich in de Leidse Universiteitsbibliotheek.

 

Meer informatie

Dat de boerderij op Maartensdijks grondgebied zou kunnen liggen, kan blijken uit de aanduiding van de grond langs de weg: Sinte Merten tot Utrecht. Maartensdijk of Oostveen behoorde tot het gebied van het kapittel van de Dom of Sint Maarten en viel onder het gezag van de domproost.

Meer informatie over deze kaart: Steven Hagers, De Bilt in kaart gebracht. Jubileumuitgave van de Historische Kring d’Oude School (De Bilt 2012) p. 12.

AD