september 7, 2023

Meer over de unieke kaart van Westbroek uit 1603

In de kaartenverzameling van Online Museum De Bilt werd aandacht besteed aan een deel van een kaart van 1603. Hier treft met de complete kaart […]

Lees verder
mei 8, 2023

De Floris V weg in Hollandsche Rading als grensweg

Hier ziet men het noordelijke deel van de officiële kaart van de definitieve grenzen van het Gooi en het Sticht uit 1622. (Nationaal Archief, 4VTH […]

Lees verder
april 3, 2023

Datering: 16e eeuwse kaart vermeldt geen kerk in Maartensdijk

Dit is een kaart van de provincie Utrecht met een groot gedeelte van Zuid-Holland en Gelderland. In de rechterbovenhoek staat het wapen van Spanje op […]

Lees verder
februari 27, 2023

Levende Monumenten: Biltse schatten in Universiteitsbibliotheek Utrecht

Afbeelding: Ook voorafgaand aan de Beeldenstorm werden de kloosters van De Bilt al eens geplunderd, zoals in de bovenstaande tekst van Aernout van Buchel is […]

Lees verder
februari 4, 2023

Twee unieke kaarten voor een mislukt plan (1641)

In 1641 maakte de Utrechtse landmeter Ruysch twee ontwerpen voor een naar de Eem te graven vaart voor een verbinding van Utrecht met de Zuiderzee. […]

Lees verder
januari 8, 2023

Een bijzondere kaart uit 1824: Fort Blauwkapel e.o. in 1824

Deze bijzondere kaart van ‘den sergeant majoor J.A. van der Monde’ van fort Blauwkapel en omgeving laat de situatie vlak na de bouw van het […]

Lees verder
november 27, 2022

1541: keizer Karel V en de ruzie over Oostveense turfgronden

In 1535 decreteerde Karel V op voorstel van zijn juridische adviseurs, de Geheime Raad van Mechelen, waar de grenzen tussen Gooi en Sticht Utrecht moesten […]

Lees verder
november 13, 2022

De landkaart spreekt: Blauw illustreert de Franse bezetting 1672/73

De getoonde uitsnede is afkomstig van een kaart uit 1652, gemaakt door Nic. Visscher. De inkleuring is echter van 1672 of later. Hij laat helder […]

Lees verder
oktober 24, 2022

Een beroemde kaartenmaker tekent de Hollands-Utrechtse grenzen bij het Gooi: 1619

In april 1619 maakte Lucas Jansz. Sinck deze fraaie kaart van de grens van Gooiland en het Sticht Utrecht, waarvan hier een detail is afgebeeld. […]

Lees verder
oktober 10, 2022

Een bijzondere kaart: Westbroek en omgeving in de vroege negentiende eeuw

Deze kaart geeft een gedeelte weer van de Waterlinie tussen Breukelen en Westbroek. Hij is een detail van een kaart uit 1810. (Utrechts Archief, catalogusnummer […]

Lees verder
juli 30, 2022

Een grote zeventiende-eeuwse boerderij in Maartensdijk (1678)

Dit is de grote zeventiende-eeuwse boerderij van de Maartensdijkse  pachtboer Gereidt Willsemsen in 1678. De eigenaar was het domkapittel te Utrecht. Het is een detail […]

Lees verder
maart 21, 2022

De ambachtsheer van Westbroek overziet zijn bezit: 1902

In 1902 maakte de ambachtsheer van Westbroek, Frederik L.S.F. van Tuyll van Serooskerken, de staat op van zijn bezittingen in de gemeente Westbroek. Hij deed […]

Lees verder
maart 7, 2022

Groenekan en De Bilt in 1640

In 1640 maakte J. van Diepenem een kaart van De Bilt en Groenekan. Het betrof het gebied tussen de Vecht, de Biltstraat en de vrijheid […]

Lees verder
maart 7, 2022

Oostbroeks grondbezit in 1648

In 1648 maakte cartograaf B. Lobe deze kaart van  percelen land van de voormalige abdij Oostbroek. Links  ziet men de na de sloop van het […]

Lees verder
maart 6, 2022

Het Zwarte Water bij Groenekan: 1641

Deze kaart van B. Lobe uit 1641 laat het Zwarte Water bij Groenekan zien. [Utrechts Archief, toegang 216 (Domkapittel van Utrecht) 5.17.4. nr. 1489.] Deze waterloop […]

Lees verder
maart 6, 2022

De Achttienhovense Kooidijk in 1609

Dit is een kaart van vijf percelen land in Oostveen en Achttienhoven,  in gebruik bij Joost Cornelissen den Rijs, opgemeten door Marcelis van Oort in […]

Lees verder
februari 14, 2022

Een bijzondere kaart uit de geuzentijd

Over de geschiedenis van de kernen van onze gemeente in de geuzentijd (1568-1575/6) is weinig bekend. Op het detail van een kaart uit 1575, drie […]

Lees verder
september 12, 2021

Een toeristische kaart van omstreeks 1930

Deze toeristische kaart van de A.N.W.B. en de provinciale Utrechtse V.V.V. is van omstreeks 1930 (particuliere collectie). Deze kaart uit het begin van de jaren […]

Lees verder
augustus 2, 2021

De noordelijke grenzen van Westbroek, Achttienhoven en Oostveen definitief: 1719

Dit is een kopie van omstreeks 1860 van een kaart uit 1722 van de grenzen in Westbroek, Achttienhoven en Oostveen in 1719, gemaakt door M. […]

Lees verder
juli 21, 2021

Oostbroek in 1648

Het gaat om een gebied van bijna 50 morgen of omstreeks 45 hectare. Dit is bepaald niet het gehele gebied van de voormalige abdij op […]

Lees verder
juli 12, 2021

Een zeer oude kaart van de Gageldijk

In 1571 was het katholicisme in Utrecht nog de heersende godsdienst, Kloosters hadden aanzienlijke bezittingen, ook in het gebied aan de rand van het huidige […]

Lees verder
juli 2, 2021

Een bijzondere kaart: Achttienhoven in het Rampjaar 1672

Men ziet hier een kaart van dertien percelen land in Achttienhoven, behorende aan het S. Katharijneconvent in Utrecht. De kaart stamt volgens het Utrechts Archief […]

Lees verder
september 24, 2020

Moderne kaarten

Moderne kaarten Met de Napoleontische Oorlogen brak een nieuwe tijd aan. De absolute vorsten van de achttiende eeuw wilden wel een overzichtskaart van hun staten […]

Lees verder
september 22, 2020

Open Streetmap voor De Bilt

Hierboven zien we een Open Street Map die een groot deel van de gemeente weergeeft. Doordat bedrijven die kaarten maken, grote bedragen eisen voor het […]

Lees verder
september 22, 2020

De Bilt in de Atlas van Mercator

Hier worden de regio rond De Bilt en Maartensdijk weergegeven in de Atlas van Mercator. Gerardus Mercator geboren als Gerard De Kremer of De Cremer  […]

Lees verder
juli 15, 2020

De atlas, kaart 57: herbevestigd, groen De Bilt (2005-2015)

Dit is de plankaart van het bestuur Regio Utrecht uit 2005 van het Regionaal Structuur Plan 2005-2015 (het RSP). Hiermee legden de inmiddels acht gemeenten, […]

Lees verder
juli 15, 2020

De atlas, kaart 56: De Bilt en Maartensdijk groen (1995)

Afgebeeld is een kaart uit 1995, waarin tien samenwerkende gemeenten in Midden-Utrecht vastlegden, waar tot diep in de 21ste eeuw gebouwd kan worden en waar […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 54: een merkwaardige rondweg (1940)

Afbeelding van een kaart van het Uitbreidingsplan van de stad Utrecht uit ca. 1940. (Utrechts Archief/fotodienst GAU.) Men ziet een uitsnede van een foto uit […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 47: over verboden kringen en batterijen (1875-1876)

Dit is een uitsnede van een kaart van de stad Utrecht met gedeelten van De Bilt en Bunnik. (Beeldbank Utrechts Archief, catalogusnr. 216126.) Men ziet […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 46: de Nieuwe Hollandsche Waterlinie in 1875

Dit is een uitsnede van een kaart van het gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen de Zuiderzee en de Lek,  met weergave van de […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 43: Achttienhoven in 1868

Achttienhoven in 1868 volgens de ‘Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt’. (Leeuwarden 1868.) Deze gemeenteatlas is het werk van Jacob Kuyper. Hij tekende in […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 42: Maartensdijk in 1866

Maartensdijk in 1866 volgens de ‘Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt’. (Leeuwarden 1868) Deze gemeenteatlas is het werk van Jacob Kuyper. Hij tekende in […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 41: De Bilt in 1867

De Bilt in 1867 volgens de ‘Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt’. (Leeuwarden 1868.) Deze gemeenteatlas is het werk van Jacob Kuyper. Hij tekende […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 40: Westbroek in 1865

Westbroek in 1868 volgens de ‘Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt’ (Leeuwarden 1868). Deze gemeenteatlas is het werk van Jacob Kuyper. Hij tekende in […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 37: De Nieuwe Hollandsche Waterlinie in 1830

Een uitsnede uit een kaart met het gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ‘tussen de Zuiderzee en de Lek, met weergave van de inundatiegebieden en […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 32: De Bilt in 1824

‘Schetskaart van de gemeente De Bilt, met weergave van wegen en enkele boerderijen.’ Anoniem naar J. Vesters uit 1824. (Utrechts Archief, topografische atlas nr. 155-5.) […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 33: nog eens het kanaal van Utrecht naar de Eem

Deze kaart toont het gebied van de gemeente De Bilt in 1818, ‘met weergave van de straatweg van Utrecht naar Amersfoort, de vaart van Utrecht […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 29: Koelenberg in 1810

Dit is een plattegrond van het huis Koelenberg en van de hofstede Buureveld bij De Bilt in 1810. Koelenberg en omgeving bevonden zich waar nu […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 28: Beukenburg in 1810

Het landgoed Beukenburg was volgens deze kaart van J. Mentz uit 1810 nog bijna 50 morgen groot. (Utrechts Archief, nr. 1198-4.) Vergeleken met de situatie […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 24: Beukenburg omstreeks 1780

Kaart van de buitenplaats Beukenburg met de daarbij behorende landerijen (Utrechts Archief, nr. 1198-3.). De kaart werd vervaardigd door D. Kuyper en J. Vermeer  omstreeks […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 23: het gerecht Oostveen in 1777

‘Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen, mitsgaders de hooge Jurisdictie van Achtienhoven.’ (Utrechts Archief, topografische atlas nr. 2182.) Deze kaart is een kopie van omstreeks […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 18: waar lag Toutenburg?

Lang was er onzekerheid over de situering van het jachtslot van de laatste Utrechtse bisschop voor de reformatie, Frederik Schenck van Toutenburg. Deze kaart uit […]

Lees verder
juli 11, 2020

De atlas, kaart 17: een kaart voor tiendheffing uit 1689

Dit zijn drie percelen land aan de Vecht, het Zwarte Water en de Maartensdijkse vaart  (Utrechts Archief, topografische atlas 2181.) Hier wordt een kaart getoond, […]

Lees verder
juli 10, 2020

De atlas, kaart 13: een kaart met vele namen uit 1660

Dit is een uitsnede uit een kaart van J. Ruysch uit 1660 van een  ‘plan voor een vaart van Utrecht naar de Zuiderzee, ingericht tot […]

Lees verder
juli 10, 2020

Westbroek op het panorama van Anthonie van den Wijngaerde

Op de panoramische kaart die Anthonie van den Wijngaerde omstreeks 1558 maakte, zien we achter de Jacobikerk Westbroek liggen. We zien de kerk en een […]

Lees verder
juli 10, 2020

Het panorama van Anthonie van den Wijngaerde

Een van de oudste kaarten  van de stad Utrecht is de panoramische kaart die Anthonie van den Wijngaerde omstreeks 1558 maakte. Van den Wijngaerde , […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas, kaart 12: de Biltse molen in 1651

Dit is een kaart van een hofstede en landerijen bij de Biltse molen, ‘behorende aan mr. C. van Deuverden’. (Beeldbank Utrechts Archief, topografische atlas, nr. […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas, kaart 11: een fiscale (ontginnings)kaart uit 1650

  We zien hier een kaart van het gerecht Oostveen, ‘met globale aanduiding van de wateringen en het getal hoeven en aantekening van de hoeven […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas, kaart 9: een Bilts stratenplan en meer in 1641

Men ziet hier een kaart uit 1641 van de vaart van Vreeswijk over Jutphaas naar Utrecht (Vaartse Rijn) en verder over Blauwkapel, Groenekan, Pijnenburg en […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas, kaart 8: de wegen in en om De Bilt omstreeks 1640

  Afgebeeld is de uitsnede van een kaart met een weergave van de wegen in en om De Bilt omstreeks 1640 van J. Ruysch (beeldbank […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas, kaart 5: de kaart van s’Grooten (1573)

Afgebeeld is een uitsnede uit een kaart van de befaamde cartograaf Christian sGroten of sGrooten (circa 1525-1608). De uitsnede is van een hieronder afgebeelde kaart […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas kaart 4: een kaart van omstreeks 1540

Afgebeeld is een uitsnede van een kaart die de grenzen van de stadsvrijheid van Utrecht aangeeft. Het is een deel van een in 1840 door […]

Lees verder
juli 8, 2020

De atlas, kaart 3: het landschap in 1541

Afgebeeld is een uitsnede uit een kaart uit 1541, horend bij het vonnis over het gebruik van de venen bij de grens van Gooi en […]

Lees verder
juli 8, 2020

De atlas, kaart 2: de ronde kaart van 1525

Afgebeeld is een uitsnede van een nagetekende kopie uit 1917 van de Ronde Kaart van Gooiland van 1525. De twee volledige kaarten – die van […]

Lees verder
juli 8, 2020

De atlas, kaart 1: de oudste kaart

Afgebeeld is een schets uit 1472 waarop omstreden noordelijke grensscheidingen tussen het Sticht en het graafschap  Holland zijn afgebeeld. (Algemeen Rijksarchief Den Haag).   Meer […]

Lees verder
april 15, 2020

Landleven in Westbroek en omgeving omstreeks 1700

Deze afbeelding is een schilderij van Thomas Doesburgh (1685-1714), die ook cartograaf was. (Foto Anne Doedens.) Men ziet de vaarten die het boerenland en de […]

Lees verder
oktober 3, 2019

De atlas, kaart 7: het resultaat van de ontginningen (1603)

Vanaf de elfde eeuw werd het gebied ten noorden van Utrecht langzamerhand ontgonnen. Hierboven ziet men een detail van een kaart met percelen bij Westbroek […]

Lees verder
september 11, 2019

De atlas, kaart 34: een oude kaart met belangrijke grenswijzigingen

De kaart waarvan men hier een deel ziet, is in 1824 gemaakt. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Kadastrale kaart 1811-1832: verzamelplan De Bilt, Utrecht, object […]

Lees verder
september 10, 2019

Het landgoed Koelenberg: oude vloer en bijzondere kaart

Hierboven zien we de  in 1896 ontdekte vloerelementen van het oude huis Koelenberg of Het Klooster. (Afbeelding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monument […]

Lees verder
september 8, 2019

De atlas, kaart 39: de Nieuwe Hollandsche Waterlinie omstreeks 1850

Dit is een detail van een kaart uit de serie ‘Nettekeningen 1:50.000 van de veldminuten ten behoeve van de Topografische Militaire Kaart, 1850-1864’. (Nationaal Archief, […]

Lees verder
september 4, 2019

De atlas, kaart 26: wegen en paden van Bilthoven omstreeks 1795-1825

In 1971 publiceerde mr. P.H. Damsté, gemeentesecretaris van de toenmalige gemeente De Bilt, een reconstructie van de wegen omstreeks het jaar 1795. Damsté maakte daarbij […]

Lees verder
augustus 21, 2019

De atlas, kaart 27: de watergang langs de Maartensdijkse Dorpsweg

Op 1 januari 1798 diende J. Eyck, een lid van de familie Eyck van Zuijlichem, bij het provinciebestuur van Utrecht een plan in voor een […]

Lees verder
augustus 21, 2019

De atlas, kaart 45: Eyckenstein in 1875

Afgebeeld is een kaart die de omvang van Eyckenstein in 1875 laat zien. (Nationaal Archief, inventaris Eyck van Zuijlichem, nr. 81) (Foto: Anne Doedens.) Op […]

Lees verder
augustus 21, 2019

De atlas, kaart 15: Maartensdijk in kaart: 1675

Deze kaart is in 1675 gemaakt door landmeter Bernard de Roy. (Nationaal Archief, OSK U11 A52-20-3, foto Anne Doedens.) Deze kaart werd gemaakt met het […]

Lees verder
augustus 16, 2019

De atlas, kaart 14: het Rampjaar 1672

Afgebeeld is een kaart uit 1696 met een merkwaardig detail buiten het kader. (Afbeelding Utrechts Archief, nr. 216025.) Men ziet aan de bovenzijde een verdedigingwerk […]

Lees verder
mei 1, 2019

De atlas, kaart 22: de Groenekanseweg in 1775

Dit is een kaartje van 1775 van de Groenekanseweg, zowel van het Biltse als van het Groenekanse deel, met de namen van de eigenaren van […]

Lees verder
april 24, 2019

De atlas, kaart: 44: mogelijke inundaties bij Westbroek (1872)

Afgebeeld is een kaart uit het Nationaal Archief met de titel Kaart met waterpassing van de Kerkeindseweg met het terrein ten noorden van Utrecht tussen […]

Lees verder
april 24, 2019

De atlas, kaart 50: De Bilt krijgt elektriciteit (1905)

Dit is een deel van een kaart uit het Archief van het Ministerie van Waterstaat in het Nationaal Archief in Den Haag (inventaris 4.WCA). (Foto […]

Lees verder
april 24, 2019

De atlas, kaart 30: Maartensdijkse wegen vóór de komst van de tolweg van 1825

Hierboven en hieronder zijn twee kaarten uit het Nationaal Archief afgebeeld. (Foto’s Anne Doedens). De kaarten op deze pagina stammen uit de jaren 1817-1818. Niet alleen […]

Lees verder
december 2, 2018

De atlas, kaart 6: Maartensdijk en Westbroek op een kaart uit 1591

Afgebeeld is een deel van een kaart uit 1591 (Rijksarchief Noord-Holland, Fotonummer 2233). Het noorden bevindt zich aan de linkerzijde. Op deze kaart ziet men  […]

Lees verder
september 17, 2018

De atlas, kaart 25: patriotten, Pruisen en prinsgezinden in 1787

Op 13 september 1787 verklaarde Pruisen Holland de oorlog en kort daarop viel een Pruisisch leger de Republiek binnen om stadhouder Willem V te steunen. […]

Lees verder
augustus 27, 2018

De atlas, kaart 55: De Bilt in de prehistorie 2

Afgebeeld is hier de Archeologische beleidskaart van de gemeente De Bilt uit 2013 (Gemeente De Bilt.) Opvallend zijn de blauw aangegeven gebieden bij Maartensdijk, vindplaatsen […]

Lees verder
augustus 25, 2018

De atlas, kaart 51: oprukkend Utrecht gestuit?

Hier is afgebeeld het uitbreidingsplan van de stad Utrecht uit 1920 van de hand van de beroemde architect H.P. Berlage en de directeur van gemeentewerken […]

Lees verder
augustus 9, 2018

De atlas, kaart 35: de hofstede van de abdis van Elten

Op deze kaart uit 1825 uit het Rijksarchief Noord-Holland ziet men onderaan bij Maartensdijk de vermelding vanouds de hofstede der abdisse van Elten. Er zijn […]

Lees verder
augustus 5, 2018

De atlas, kaart 38: de villa Terre Neuve

Afgebeeld is het tuinontwerp van het park dat bij het buitenhuis Terre Neuve hoorde. Het park en het huis waren vanaf 1848 te vinden ter […]

Lees verder
augustus 1, 2018

De boerderij van Cornelys Classen

Op dit fragment van een kaart uit 1588 ziet men het ‘bauhuyss’ of de boerderij van Cornelys Classen of Claessen. De kaart bevindt zich in […]

Lees verder
juli 12, 2018

De atlas, kaart 21: de verveningen van Westbroek in 1770

Op deze kaart ziet men de vervening van de heerlijkheid Westbroek omstreeks 1770. Links de Vecht. Meer naar rechts de Gageldijk, de huidige Westbroekse binnenweg […]

Lees verder
juli 2, 2018

De atlas, kaart 48: het landgoed Jagtlust (1882)

Deze kaart is gemaakt ter gelegenheid van de veiling van het landgoed Jagtlust in 1882. Hij is te vinden in het Regionaal Historisch Centrum. De […]

Lees verder
juli 2, 2018

De atlas, kaart 20: het landgoed Houdringe in 1722

Dit is een detail van een kaart die stamt uit 1722. Hij laat het landgoed Houdringe zien. De kaart is te vinden in het Regionaal […]

Lees verder
juni 30, 2018

De atlas, kaart 53: het natuurbad De Biltsche Duinen

Deze kaart stamt uit 1934. Het natuurbad De Biltsche Duinen had een gemengd bad, een diep bad, een kinderbad, een dameszwembad, een kanovijver, een kindergraafvijver, […]

Lees verder
juni 29, 2018

De kaart van de Limieten van het Sticht

  De schenkingen van Mathilde en bisschop Godebald aan Oostbroek (1122 en 1125) betekenden het begin van een lang lopende reeks ontginningen die in de […]

Lees verder
juni 29, 2018

De atlas, kaart 36: gemeentelijke herindeling in 1829

Het gebied van de huidige gemeente is veelvuldig opnieuw ingedeeld. Utrecht nam daarbij een groot stuk voor zijn rekening, zoals in de twintigste eeuw Tuindorp. […]

Lees verder
juni 23, 2018

De atlas, kaart 31: kaart van de gemeente Maartensdijk uit 1823

Dit is de Kaart van de gemeente Maartensdijk gelegen in de provincie Utrecht volgens de perceelsgewijze plans uit 1819. De kaart is te vinden in […]

Lees verder
juni 23, 2018

De atlas, kaart 16: een kaart van de Maartensdijkseweg uit 1684

Deze kaart stamt uit 1681. Het is een kaart met twee percelen land langs de Maartensdijkseweg, de huidige Koningin Wilhelminaweg. De kaart is te vinden […]

Lees verder
juni 23, 2018

De atlas, kaart 10: de ‘Caerte’ van 1643-1644 van het gerecht Oostveen

Deze kaart is getiteld Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen. In zijn oorspronkelijke vorm stamt hij uit 1643-1644. Hij hing in de oude raadzaal […]

Lees verder
juni 23, 2018

De atlas, kaart 19: Maartensdijk en De Bilt als zeehaven

In de zeventiende eeuw waren er plannen voor een vaart die Utrecht met de zee zou moeten verbinden. Kaart  uit 1720 van het gebied ten […]

Lees verder
juni 22, 2018

Westbroekers en Maartensdijkers in Amerika

De afgebeelde kaart van het gebied bij de Noot-rivier (lees: Noortrivier) is van 1639 en komt uit de Library of Congress in Amerika. Hij is […]

Lees verder
juni 19, 2018

De ontginningen in Westbroek en Maartensdijk

Vanaf de elfde eeuw werd het gebied ten noorden van Utrecht langzamerhand ontgonnen. Hierboven ziet men een detail van een kaart met percelen bij Westbroek […]

Lees verder
juni 13, 2018

De naam De Bilt

De naam De Bilt betekent waarschijnlijk de gordel, een rand van hoger gelegen zand  tegen de natte veengronden in het westen. Gedeputeerde Staten schreven deftig […]

Lees verder