Zestig jaar lang werd het gebouw van een kleuterschool gebruikt door een afgescheiden groepering in de Hervormde Kerk. Aanvankelijk heette de kleuterschool De Springplank, maar sinds 1985 was het gebouw niet meer in gebruik voor onderwijs en heette het De Boskapel. We zien hier het gebouw omstreeks 1960. (Foto Jospé, RHC Vecht en Venen)

 

Meer informatie

In de jaren vijftig maakte een groep Nederlands Hervormden zich los van de Dorpskerkgemeente in Groenekan omdat zij deze te conservatief vonden. Op  6 oktober 1957 vormden zij een kerkgenootschap. Zij noemden zich de Hervormde Lidmatenkring en volgden naar eigen zeggen een middenkoers in de Hervormde Kerk. In 1973 kregen zij een officiële status als Hervormde Wijkgemeente Blauwkapel-Groenekan. Op zoek naar een ruimte om kerkdiensten te houden, vonden zij de christelijke kleuterschool De Springplank. Die was op 20 februari 1953 geopend aan de Grothelaan 1a in Groenekan.

De kleuterschool bevatte twee lokalen, die van elkaar werden gescheiden door een vouwwand. Door het openschuiven van de wand ontstond een ruimte die geschikt was voor kerkdiensten. Toen de kleuterschool een paar jaar later een gymnastiekruimte liet bouwen, werd die voor de diensten gebruikt.

In 1985 werd de kleuterschool gesloten doordat het kleuteronderwijs bij het basisonderwijs was gevoegd. Dat gaf de Hervormden de gelegenheid om de school om te bouwen tot een permanente kerkruimte. Architect was Rob Brouwer uit Groenekan. Men noemde het gebouw De Boskapel en ook de kerkgemeente nam die naam aan.

Bij het ontstaan van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, wilde ook deze kerkgemeente samenwerken met andere protestanten.  Hij ging samen met de Wijkgemeente Immanuelkerk en de Wijkgemeente Opstandingskerk in De Bilt. De nieuwe groepering koos als kerkgebouw de Opstandingskerk aan de Brandenburgerweg in Bilthoven, die voortaan Oosterlichtkerk zou heten. Op 24 juni vond na zestig jaar de laatste kerkdienst plaats in de Boskapel in Groenekan.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Vierklank, Eerste kerkdienst in eigen kerk.

Vierklank, De Boskapel gaat sluiten.

Website Relikwi, De Boskapel.