Op de schitterende site van mevrouw Hermine Broggel (http://www.herminebroggel.nl/) vindt men fraaie beeldverslagen van de bouw van de twee Bilthovense spoorwegtunnels, bij het station Bilthoven en bij de wijk De Leijen.

http://www.bilthovenverandert.nl/index.php?page=video-bilthoven-verandert (Met toestemming van mw. Broggel)

Meer informatie

 

Zie over deze tunnels op deze site:

https://onlinemuseumdebilt.nl/twee-tunnels-noodzakelijke-kunstwerken/

 

Ook prorail zelf verfilmde een en ander: zie

https://www.youtube.com/watch?v=dFIe3W5JHLM

AD