De kaart toont een deel van de gemeente Achttienhoven omstreeks 1924. De jonge dichter Achterberg (1905 – 1962), die Achttienhoven goed kende, was toen omstreeks negentien  jaar oud. (Kaart van de oeverlanden van de Vecht. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen).

Meer informatie

Gerrit Achterberg is een van onze grootste twintigste-eeuwse dichters. Op de site van het Literatuurmuseum leest men over Achterberg:

Gerrit Achterberg groeit op in Langbroek bij Utrecht in een calvinistisch milieu. Hij is enige tijd onderwijzer. In 1931 verschijnt zijn eerste bundel Afvaart. De poëzie is in het leven van Gerrit Achterberg het allerbelangrijkste. Buiten zijn gedichten heeft hij zich nauwelijks geuit. Proza of kritieken heeft hij nooit geschreven en interviews heeft hij zelden gegeven. De persoon Achterberg is nauwelijks los te zien van de doodslag die hij in 1937 pleegt op zijn hospita. Hij wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard en krijgt jarenlange tbr opgelegd.

Achterbergs wortels bevonden zich in het westelijk deel van de gemeente De Bilt, in de voormalige gemeenten Achttienhoven en Westbroek. Achterbergs moeder Pietje was een dochter van Gerrit en Pietje van de Meent die in 1888 een boerderij in Westbroek betrokken. Op 7 juni 1901 trouwde zij in Achttienhoven met Hendrik Achterberg. Gerrit werd geboren op 20 mei 1905; zijn grootmoeder overleed in 1927 in Achttienhoven.

Achterberg moet de genoemde plaatsen meer dan eens bezocht hebben. In 1949 kreeg hij de P.C. Hooftprijs voor de bundel En Jezus schreef in ’t zand. Het protestantisme van zijn voorouders heeft hem mede in zijn ontwikkeling bepaald.

Bron: W. Hazeu, Gerrit Achterberg. Een biografie (Amsterdam 1988).

 

Foto van Achterberg door een onbekende fotograaf omstreeks 1936. Bron: wikipedia – creative commons license. Uit de collectie van het Letterkundig Museum.

 

De huwelijksakte van Achterbergs ouders. Daaruit blijkt dat zijn moeder in Achttienhoven woonde.

AD