Men ziet hier een kaart uit 1641 van de vaart van Vreeswijk over Jutphaas naar Utrecht (Vaartse Rijn) en verder over Blauwkapel, Groenekan, Pijnenburg en Soestdijk naar het huis Ter Eem. De maker is J. Ruysch. (Utrechts Archief, topografische atlas nr. 268).

 

Meer informatie

Het ging om een nooit gerealiseerd kanaal van de Lek naar de Zuiderzee. Men leest in de tekst op de kaart: ‘Afteyckeninge van seeckere vaerte wt de Stadts-graften van Utrecht tot in de Eem ende Zuyder-zee, sonder den hollantsche bodem te raken, aengewesen door den .[..] heere Godert van Rheede, heer van Nederhorst .[..] ende na der hant door de gecommitterdens van de Ed: Mo: heeren Staten Slandts van Utrecht’.

Op deze kaart ziet men links de Vyanens Stech ofte den Opstal, een weg die ruwweg van het huidige Eijckenstein richting het huidige Bilthoven’en De Bilt loopt. Linksonder ziet men een gebouwtje waarbij geschreven staat ‘den tolacker’. Ter hoogte van het latere Ridderoord en de Eyckelkamp vindt een paar huizen (waarschijnlijk hofsteden): van ‘Meins Gysen’ en [de heer] ‘Bryerus’. evenals het verdwenen landgoed Drogesteyn. De straten en stegen van De Bilt zijn op de uitsnede hieronder helder aangegeven: de ‘bunter wech’, de ‘bierste[e]ch, de hesselste[e]ch (een mogelijke voorloper van de Hessenweg), de Spering wech. Aan de Steenstraet ziet men de Biltse molen, terwijl op Oostveens (Maartensdijks) gebied ’t’Lazarus huys’ te zien is, een ‘gekkenhuis’ of mogelijk een ‘leprozenhuis’ (voor melaatsen) of pesthuis. Voor een ander tracé van de beoogde verbinding met de Zuiderzee klik men HIER.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.