Afgebeeld is het voorblad van de 17e eeuwse gedichtenbundel Klioos Kraam (Leeuwarden 1656) met daarin gedichten van onder meer Lambertus Sanderus, de uit Schoonhoven afkomstige eerste predikant van De Bilt vanaf 1652. Naar hem is de Ds. Sanderuslaan bij de kerk genoemd. (Zie over de kerk de post over de Dorpskerk van De Bilt).

 

Meer informatie

Lambertus  Sanderus zou overlijden in het Rampjaar 1672. Van zijn hand zijn bekend: Lijkklagte over Polyander à Kerkhoven, Helikon in rouw, over het afsterven van jonckheer Jacob van Eyck, Op ’t af-sterven van de Weleedle jonckvrouwe van Abraham de Bye, Ter Bruyloft van de Godzalige, hooggeleerde Johannes Teekman, met de deugtrijke juffrouw Bartha van Steenbergen, Ter eeren van Christiaan Edmeston en Bernard Vastenou wanneer hun de hoogste trap in de medicinen werd opgedragen, Aan Josua Sanderus, bedienende het Maarschalkampt van Abkoude (de broer van Sanderus).

Sanderus vertrok in 1664 uit De Bilt naar Utrecht om daar predikant van de Jacobikerk te worden.

AD

 

Literatuur:

Co Winnips, Sanderus, predikant in De Bilt en Utrecht. Biltse Grift (december 1998) 9-12

Van der Aa’s Biografisch Woordenboek, XVII, p. 82 (waarin foutief een gedicht uit 1695 aan Sanderus wordt toegeschreven).