Enkele adellijke families wonen al generaties lang in De Bilt en omgeving. Het meest bekend is wel de familie van Boetzelaer. Vanaf het begin van de negentiende eeuw wonen op het landgoed Beerschoten leden van de familie Steengracht van Oostcapelle. Deze oorspronkelijk uit Zeeland afkomstige familie bezat zeer veel landerijen in Nederland en in Duitsland. Hierboven: een portret van Johan Steengracht van Oostcapelle (1782-1846) d oor Christiaan van Geelen.

 

Meer informatie

In De Bilt gaat het om nakomelingen van Jhr. Mr. Johan Steengracht van Oostcapelle, die in 1820 Beerschoten verwierf. Het predicaat ‘jonkheer kreeg de familie in 1814. Johan Steengracht van Oostcapelle woonde voornamelijk in Parijs en in Den Haag. Hij had een grote verzameling kunst en was betrokken bij de inrichting van het Mauritshuis in De Haag als museum.

Zijn zoon Johan Willem Steengracht van Oostcapelle (1815-1856) verbleef voornamelijk op Beerschoten en begon aan de verfraaiing en uitbreiding van het landgoed. Zijn eerste vrouw Caroline Verhuell stierf jong. Hij hertrouwde met Maria Roosmalen Nepveu, met wie hij drie dochters en een zoon kreeg. De zoon Joan Steengracht van Oostcapelle (1856-1891) was actief in het bestuur van de gemeente De Bilt als gemeenteraadslid en wethouder. Hij was getrouwd met Catharine Schimmelpenninck.

De twintigste eeuw

Hun zoon Joan Willem Steengracht van Oostcapelle (1891-1934) was getrouwd met Anna Kneppelhout. Hij was lid van de gemeenteraad in De Bilt en de financiële man achter de metaalfabriek Meyer en Greeven op het terrein van Beerschoten. Op sociaal en cultureel terrein zette hij zich in voor de Oranjevereniging en de Biltse Harmonie.

Hun zoon Jan Willem Steengracht van Oostcapelle (1927-2001) was ook  nauw betrokken bij de fabriek van Meyer en Greeven. Op politiek gebied was hij actief in de Provinciale Staten van Utrecht. Verder was hij bestuurslid van het Utrechts Landbouw Genootschap en de Jachtraad. In 1966 verkocht hij het landgoed aan het Utrechts Landschap, waar hij zelf bestuurlijk bij betrokken was. Er was ook geen zoon als directe opvolger.

De eenentwintigste eeuw

Toch bleef een deel van Beerschoten in handen van de familie. In het oostelijk deel van het landgoed kwamen op  huize Klein Beerschoten Alexander Steengracht van Oostcapelle en zijn vrouw Edel van Utenhove wonen terwijl Henriette Catharina Loudon-Steengracht van Oostcapelle zich vestigde in Beerschoterveld. Zo is er toch sprake van twee eeuwen continuïteit.

Hieronder: het wapen van de familie Steengracht van Oostcapelle

PvH

literatuur:

nl.wikipedia.org>wik>Johan_Steengracht_van_Ooscapelle

www.genealogieonline.nl/stamboom-Sasis 128221.php

www.utrechtslandschap.nl/Beerschoten

gw.geanet.org>tondhwr1.n=steengracht+van+oost…