maart 24, 2024

Jachtpartijen op Beukenburg

Deze zilveren bokaal van Johannes Mattheus van Kampen (1814-1877) werd in 1855 geschonken aan jonkheer Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven. (Centraal Museum Utrecht.) Martens van […]

Lees verder
maart 4, 2024

Levende Monumenten: Vijfhonderd jaar Vollenhoven

Afbeelding: Omslag van het boek Vijfhonderd jaar Vollenhoven. In de rondleiding over de Stichtse Lustwarande mag de actualiteit niet ontbreken. In de zomer van 2022 […]

Lees verder
februari 24, 2024

Gerlof en Abraham Salm, architecten van Paridiso en Houdringe

Op deze ontwerptekening van mei 1888 van de architect Abraham Salm Gbzn. (1857-1915) is ‘Villa Houderingen’ te zien zoals de buitenplaats verbouwd zou gaan  worden. […]

Lees verder
februari 24, 2024

Een fameus fotograaf bezoekt De Bilt of Jacob Olie op Beerschoten

In 1891 bezocht Jacob Olie (1834-1905) met zijn vrouw en kinderen Beerschoten  en legde het buiten vast op de gevoelige plaat. (Stadsarchief Amsterdam, collectie Jacob […]

Lees verder
januari 29, 2024

Beukenburg zoals het was in de ogen van Jan van Ravenswaay

  De kunstenaar Jan van Ravenswaay (1789-1869) moet een groot liefhebber van het in 1925 gesloopte gebouw Beukenburg en het daarbij horende landgoed Beukenburg. Hij […]

Lees verder
januari 14, 2024

De geschiedenis van een voormalige varkensfokkerij in Bilthoven: ‘De Varenkam[p]’

Op het adres Soestdijkseweg 161, op het terrein van het RIVM, ligt een fraai pand dat verbonden is met interessante aspecten van de geschiedenis van […]

Lees verder
december 31, 2023

Kloosterpark: de geschiedenis van de Kloosterlaan

In het tijdschrift van de bewonersvereniging Kloos van het Biltse Kloosterpark van december 2023 publiceerde redactielid Frank Bottenberg  het resultaat van zijn onderzoek naar de […]

Lees verder
november 17, 2023

Levende Monumenten – Buitenplaats Rustenhoven

  De serie Levende Monumenten zet dit keer de camera op de Buitenplaats Rustenhoven aan de Dorpsweg in Maartensdijk. Huidige eigenaars zijn de ondernemer Ton […]

Lees verder
oktober 2, 2023

Een Westbroekse krijgsheer: kolonel  Hendrick van Weede en zijn familie.

  De Utrechtse burgemeesterszoon kolonel Hendrick van Weede (1631-1700) woonde op een buiten in Achttienhoven dat op kaarten wordt aangeduid als Collel Weede. De  restanten […]

Lees verder
september 11, 2023

Een verdwenen Maartensdijks buiten en zijn bewoners: Beukenrijk

Tegenover het bisschoppelijke jachtslot Toutenburg lag eeuwenlang de buitenplaats Beukenrijk, zeker al vanaf 1587. Het ‘grote huis’ van de buitenplaats werd, getuige krantenberichten uit dat […]

Lees verder
september 10, 2023

Een groot verdwenen landgoed in Groenekan: Bosch en Hoven

In 1652 verkocht Jasper van Lynden ‘sekere parthijen  ofte ackers lants metten boomgaert ende  alle plantagien streckende van de oude tot  de nieuwe weteringe toe’ […]

Lees verder
september 7, 2023

Het spoor dreigt bosbrand te veroorzaken: 1881

Carel Theodorus, baron van Boetzelaer was burgemeester van De Bilt van 1867 tot 1873, bewoner van Sandwijck en grootgrondbezitter. De spoorlijn Bilthoven-Utrecht van de NCS […]

Lees verder
september 6, 2023

Een verdwenen park: Beukenburg in 1912

In de lente van 1912 bezocht een redacteur van het geïllustreerde weekblad ‘Onze Tuinen’ (‘voor liefhebbers en vaklieden’) het landgoed Beukenburg.  Dat was twaalf jaar […]

Lees verder
juni 28, 2023

Amy Grothe-Twiss: publiciste en toneelschrijfster

Afbeelding:  Amy Grothe-Twiss in Swawa’s terugkeer (Hilversum 1903). Op 20 mei 1885 trouwde op het Maartensdijkse gemeentehuis de 24 jarige Henriette Amelie Jeannette Twiss (1860-1947) […]

Lees verder
maart 3, 2023

Westbroek, de W.I.C.  en de familie Van Weede

Op de Nieuwe kaart van den lande van Utrecht van Bernard du Roy (waarvan een eerste exemplaar verscheen in 1676) ziet men bij Achttienhoven, aan […]

Lees verder
maart 3, 2023

Het huis Vollenhoven en de slavernij 2: 1792 en 1800

Na Diederik van Tuyll van Serooskerken trad Gerard Munter (1745-1806) op als eigenaar van Vollenhoven. Hij  was een aanzienlijk en welgesteld man.  Gerard had een […]

Lees verder
maart 3, 2023

Het huis Vollenhoven en de slavernij 1: 1774

De belangen in de West-Indische Compagnie en de Sociëteit van Suriname van enkele aanzienlijke families in het gerecht De Bilt waren groot. De geschiedenis van […]

Lees verder
februari 28, 2023

Serie Dronebeeld: Landgoed Sandwijck

In de nieuwe reportageserie Dronebeeld vertelt het Online Museum De Bilt het verhaal van de gemeentelijke landgoederen aan de hand van een tweetal dronecamera’s. Aflevering […]

Lees verder
januari 26, 2023

Rondleiding Stichtse Lustwarande – De negentiende eeuw

Kort na de Franse tijd werden er langs de Stichtse Heuvelrug veel landhuizen gebouwd, zodat de Lustwarande een duidelijke vorm kreeg. De neogotische stijl was […]

Lees verder
oktober 10, 2022

Een bijzondere kaart: Westbroek en omgeving in de vroege negentiende eeuw

Deze kaart geeft een gedeelte weer van de Waterlinie tussen Breukelen en Westbroek. Hij is een detail van een kaart uit 1810. (Utrechts Archief, catalogusnummer […]

Lees verder
mei 28, 2022

Genereuze hulp voor een vernielde school

Op de foto ziet men de feestvierende ouders en kinderen van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk in april 1975:er komt een nieuwe school. (Copyright […]

Lees verder
mei 28, 2022

Verdwenen werk van Pieter d’Hont in Maartensdijk

Pieter Dhont (1917-1997) was een fameuze beeldhouwer, die ook werk maakte dat lang geleden in Maartensdijk te zien was.  (Foto’s: 1. Pieter d’Hont, fotodienst GAU/collectie […]

Lees verder
mei 6, 2022

Het netwerk van een belangrijk patriot: Hendrik Jacob van Hengst 1742-1819

Het Album Amicorum van Hendrik Jacob van Hengst, waarvan hier de omslag is afgebeeld, is een belangrijk document om te weten in welke kringen deze […]

Lees verder
april 18, 2022

Landgoed Persijn en het archief Van Hengst

Hierboven zien we een foto die de bewoner en zijn vrouw weergeeft omstreeks 1900:  Willem Nicolaas Jacob van Hengst, kantonrechter te Doesburg (1833-1912). (Utrechts Archief, […]

Lees verder
maart 13, 2022

Een laat achttiende-eeuwse jachtpartij op Beukenburg

Nicolaas Wicart maakte dit gezicht op de Beukenburgerlaan van het landgoed Beukenburg bij Groenekan tussen 1770 en 1790. Men kijkt vanuit het noorden de laan […]

Lees verder
maart 7, 2022

Oostbroeks grondbezit in 1648

In 1648 maakte cartograaf B. Lobe deze kaart van  percelen land van de voormalige abdij Oostbroek. Links  ziet men de na de sloop van het […]

Lees verder
februari 20, 2022

Tussen twee vuren: Sandwijck in de patriottentijd

In november 1795, aan het eind van het jaar waarin de Fransen Nederland binnenvielen dient de huurder van het Biltse landgoed Sandwijck een forse schadeclaim […]

Lees verder
december 20, 2021

1673: het Huis van kolonel Aquila verwoest, Maartensdijk weigert te betalen

  Afgebeeld is een detail van een kaart van Danckerts uit 1700, met daarop duidelijk zichtbaar het woord ‘Aquila’, de naam van de eigenaar van […]

Lees verder
maart 27, 2021

De familie Steengracht van Oostcapelle

Enkele adellijke families wonen al generaties lang in De Bilt en omgeving. Het meest bekend is wel de familie van Boetzelaer. Vanaf het begin van […]

Lees verder
juli 10, 2020

De Aantekeningen van Maurits Jacob Eijck over Eyckenstein

Op 14 juli 2020 presenteerde het Online Museum De Bilt een uitgave van de Aantekeningen van Maurits Jacob Eijck over Eyckenstein, die hij maakte over […]

Lees verder
april 23, 2020

Over de teruggevonden beelden van Eyckenstein

Afgebeeld zijn drie beelden die te zien zijn in de tuin van de pastorie ‘De Weem’ van het witte kerkje van Gasselte. Deze beelden stonden […]

Lees verder
februari 5, 2020

Sporen in het landschap: Eyckenstein twee eeuwen geleden

Afgebeeld is de Zinksloot die over de hele lengte van het landgoed Eyckenstein  van zuid naar noord loopt, tot aan en over het Boetzelaersveld. (Foto […]

Lees verder
februari 3, 2020

Bijzondere wandelroutes en objecten op het landgoed Eyckenstein

Afgebeeld  is de Gotische Brug op het terrein van Eyckenstein, een tekening van Maurits Jacob Eyck van Zuylichem (afbeelding uit het Nationaal Archief, collectie Eyck […]

Lees verder
september 11, 2019

Vollenhoven en Voordaan kregen een nieuw gezicht

Hier zien we de bouwtekeningen uit de achttiende en negentiende eeuw van de buitens Vollenhoven in De Bilt (hierboven) en Voordaan in Groenekan (hieronder) (Rijksdienst […]

Lees verder
september 9, 2019

De tuinarchitect van Vollenhoven

Dit is het ontwerp van de tuin van het landgoed Vollenhoven uit het begin van de negentiende eeuw. De tuinarchitect is Isaek Hendrik Jacob van […]

Lees verder
september 6, 2019

Het buiten Rustenburg verdwenen onder de A27

Aan de huidige Voordorpsedijk, in wat ooit het buurtschap Blauwkapel bij Groenekan was en behoorde bij de voormalige gemeente Maartensdijk, lag tot diep in de […]

Lees verder
september 3, 2019

Verdwenen Biltse buitens: het huis Weltevreden

In 1828 of 1829 vervaardigde de tekenaar T. Soeterik dit gezicht op de zij- en de voorgevel van het huis Weltevreden te De Bilt (Utrechts […]

Lees verder
september 2, 2019

Verdwenen Biltse buitens: Groenestein

Iemand uit de omgeving van de bekende tekenaar Jan de Beijer maakte in 1736 dit ‘Gezicht op de weg van De Bilt naar Utrecht en […]

Lees verder
september 1, 2019

Verdwenen Biltse buitens: Bloeiendaal

Dit gezicht vanaf de Biltsestraatweg op de voor- en zijgevel van het verdwenen huis Bloeiendaal werd in 1729 gemaakt door de tekenaar L.P. Serrurier. (Utrechts […]

Lees verder
augustus 31, 2019

Verdwenen Biltse buitens: Tameroord

Afgebeeld is een gezicht op de zij- en de voorgevel van het huis Tameroord in de periode 1828-1830, van de hand van T. Soeterik. Deze […]

Lees verder
augustus 30, 2019

Verdwenen Biltse buitens: Berkenhoven

Het huis Berkenhoven aan de Utrechtseweg te De Bilt werd in 1868-1869 afgebeeld door tekenaar-graficus P.J. Lutgers, (1808-1874) (Utrechts Archief nr. 201169). Deze prent behoort […]

Lees verder
augustus 25, 2019

Eyckenstein liever Beukenstein?

Afgebeeld is een anonieme tekening uit 1840 (Utrechts Archief, nr. 201247). Men ziet forse eikenbomen. Dat was twee eeuwen eerder wel anders geweest. Hieronder treft […]

Lees verder
augustus 22, 2019

Maurits Jacob Eijck over Eyckenstein

Afgebeeld is de eerste bladzijde van een uniek document. Het bevat de geschiedenis van Eyckenstein vanaf 1651 en het verslag van Maurits Jacob Eijck van […]

Lees verder
augustus 21, 2019

Boerderij De Koekoek

Hierboven zien we een aquarel  van  de boerderij De Koekoek op het landgoed Eyckenstein (Nationaal Archief Den Haag, inventaris Eijck van Zuylichem, nr. 179. Foto […]

Lees verder
augustus 21, 2019

De Morgen, de Middag en de Avond

Hier ziet men aquarellen  van  de boerderijen De Morgen en De Middag op het landgoed Eyckenstein in 1840 (Nationaal Archief, Den Haag, inventaris Eijck van […]

Lees verder
augustus 11, 2019

Het personeel van Voordaan

  Afgebeeld is een pagina uit de Staat van de uitgaven van Abraham Calkoen en zijn zoon voor het landgoed Voordaan over de jaren 1784/5-1801.  […]

Lees verder
juni 6, 2019

Klein-Beerschoten, het gastenverblijf van Groot-Beerschoten

Tegenwoordig is Klein-Beerschoten een woonhuis. Wat opvalt zijn de pleisterdecoraties en het ingangsportaal. De voorzijde heeft een uitspringend gevelonderdeel, dat ook wel risaliet wordt genoemd. […]

Lees verder
april 21, 2019

Hofstede Klein-Arenberg

Op de locatie van de huidige Kerklaan 40 in De Bilt heeft sinds de 17e eeuw de hofstede Klein- Arenberg gestaan. Het woonhuis en het […]

Lees verder
maart 3, 2019

Dorpsweg 266 of ‘Klein Eyckenstein’

Afgebeeld is de voormalige tuinmanswoning aan de Dorpsweg 266 op het landgoed Eyckenstein. (Foto: Anne Doedens). Het pand is een rijksmonument. Het werd rond 1850 […]

Lees verder
maart 3, 2019

Het Boschboerderijtje

Diep in het bos achter Eyckenstein ligt een langhuisboerderijtje dat omstreeks 1800 werd gebouwd. (Foto: Anne Doedens). Het pand werd in 2010-2011 gerestaureerd en is […]

Lees verder
februari 21, 2019

De Helenahoeve voorheen Kettinghoeve in Groenekan

Afgebeeld is de Helenahoeve aan de Groenekanseweg nr. 77 in Groenekan. (Foto C. Stevens, 1963. Collectie Het Utrechts Archief.) De hoeve is een gemeentelijk monument. Gezien […]

Lees verder
januari 8, 2019

Het koetshuis van Voordaan

We zien hier de achtergevel van het pand Veldlaan 7-9 te Groenekan.  (Afbeelding uit het Utrechts Archief, gedateerd 1920-1925, Publiek domein.) Dit pand was ooit […]

Lees verder
december 29, 2018

Het koetshuis van Koelenberg

Aan de Emmalaan in De Bilt staat op nummer 5 en 6 de koetsierswoning van het landhuis Koelenberg. Dit koetshuis is in 1883 gebouwd. Toen […]

Lees verder
november 13, 2018

Het oude Eyckenstein

Op de site van het landgoed Eyckenstein (waar ook dit beeld vandaan komt) leest men: De oudste bouw van Eyckenstein zal van kort na 1600 zijn. In […]

Lees verder
november 3, 2018

Het huis Rozendaal in Westbroek

Afgebeeld is het huis Rozendaal te Westbroek, wel te onderscheiden van Rosendael in Achttienhoven en kasteel Rosendael in Rozendaal bij Velp. De tekening is gemaakt […]

Lees verder
september 12, 2018

Het verdwenen landgoed Berkenstein

Afgebeeld is een deel van een strook met tekeningen van panden langs de Dorpsweg in Maartensdijk, gemaakt door Maurits Jacob van Eyck van Zuylichem in […]

Lees verder
augustus 26, 2018

Buitenplaatsen en landgoederen in De Bilt

Hierboven is afgebeeld het landgoed Oostbroek in 1842, een tekening van P. Lutgers (Collectie Het Utrechts Archief). Oostbroek was samen met Vrouwenklooster de vader en […]

Lees verder
augustus 24, 2018

Het ontstaan van Groenekan

Frederique Cornelie Johanna Grothe – van Hengst verkocht het hele landgoed Voordaan in 1919 aan een projectontwikkelaar. Op een deel van de 42 kavels, ontstond […]

Lees verder
augustus 23, 2018

Bossehove voorheen ’t Melckmeisje

De hier afgebeelde boerderij (Groenekanseweg 103) is een van  best bewaarde in de gemeente De Bilt. Hij dateert vermoedelijk uit de zeventiende eeuw en heette […]

Lees verder
augustus 23, 2018

Het Spinneweb in De Bilt

Midden in het bos van het landgoed Beerschoten staat een complex van vier huizen, waarvan de voorgevels de vier zijden van een vierkant vormen. Dit […]

Lees verder
augustus 23, 2018

De portierswoning van Sandwijck

Opzij van het landhuis Sandwijck staat een voormalige portierswoning die in een heel andere stijl is gebouwd. Dit neogotische gebouw, dat wit gepleisterd is, werd […]

Lees verder
augustus 23, 2018

De grenspalen tussen Houdringe en Beerschoten

Niet alleen Holland en het Sticht Utrecht markeerden hun grens met palen; dergelijke grenspalen waren er ook tussen de landgoederen Beerschoten en Houdringe in De […]

Lees verder
augustus 23, 2018

De gebouwen van het K.N.M.I.

Toen de staat in 1893 het huis Koelenberg met de omringende grond had aangekocht voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, bouwde men een hoge observatietoren […]

Lees verder
augustus 23, 2018

De duiventoren van Arenberg in het Van Boetzelaerpark

Aan de Kerklaan in De Bilt staat een huis voor duiven. Volgens de gedenksteen van de toren, die bij toeval in een sloot is gevonden, […]

Lees verder
augustus 22, 2018

De grafkelder van Rustenhoven

Vlak bij het adres Aanlegsteeg 17 ligt een opvallende grafkelder, diep verscholen in de Maartensdijkse bossen. (Foto grafkelder: AD; foto Rustenhoven: Bert Bolle.) Het is […]

Lees verder
juli 24, 2018

De schijnkapel op Sandwijck

Op het landgoed Sandwijck staat een kapel die nooit als kapel is gebruikt. Het is een zogeheten folly, een bouwwerk dat met opzet nutteloos of […]

Lees verder
juli 14, 2018

Bisschop Godebald in Oostbroek

Bisschop Godebald van Utrecht (1114 – 1127) was belangrijk voor het Sticht en de stad Utrecht maar zeker ook voor het gebied dat later De […]

Lees verder
juli 4, 2018

Het verdwenen landhuis Beukenburg

De hofstede Beukenburg bestond al in de zeventiende eeuw. Toen was het een herenboerderij aan de Nieuwe Weteringseweg in Groenekan ter hoogte van de Beukenburgerlaan […]

Lees verder
juli 3, 2018

verdwenen Biltse buitens: Vrijheidslust

Ooit lag aan de noordzijde van de Utrechtseweg, ter hoogte van de huidige huisnummers 322-324 de kleine buitenplaats Vrijheidslust. Er is daarvan niets meer over, […]

Lees verder
juli 2, 2018

Het landgoed Oostbroek

Oostbroek en De Bilt zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het landgoed heeft zijn oorsprong in het klooster waaraan De Bilt zijn bestaan te danken heeft. […]

Lees verder
juni 30, 2018

Villa De Blauwhoef

Villa de Blauwhoef  (Welfferweg 80 Achttienhoven) is een gemeentelijk monument. Het is een voormalige artsenwoning, ooit bewoond door dr. Welffer, de naamgever van de weg […]

Lees verder
juni 29, 2018

Willem Carel baron van Boetzelaer

Willem Carel baron van Boetzelaer was van 1873 tot 1879 burgemeester van De Bilt. Hij volgde zijn broer Carel Theodoor in deze functie op. Hij […]

Lees verder
juni 29, 2018

C.W.J. baron van Boetzelaer

U bevindt u op de Rondleiding Adel. Om het begin te vinden klik HIER.  Christiaan Willem Johan baron van Boetzelaer was in de stad Utrecht […]

Lees verder
juni 25, 2018

Het landgoed Vollenhoven

Vollenhoven aan de Utrechtseweg is ontstaan uit een boerderij die bij het klooster Oostbroek hoorde. Tekening van A. Verhoesen uit 1829 (Collectie Het Utrechts Archief). […]

Lees verder
juni 24, 2018

Landgoed Eyckenstein

Eyckenstein is een landgoed ten oosten van het dorp Maartensdijk. Het bestaat gedeeltelijk uit akkers en weilanden maar het grootste deel is bos. Aan de […]

Lees verder
juni 23, 2018

Eyckenstein – de familie Eyck

De huidige vorm van het landgoed Eyckenstein is vooral te danken aan de familie Eyck, die het bewoonde van 1777 tot 1876. Afgebeeld is Maurits […]

Lees verder
juni 23, 2018

Eyckenstein – de familie Van Boetzelaer

Vanaf 1876 tot heden is Eyckenstein bewoond door leden van de familie Van Boetzelaer. Afgebeeld is het huis zoals het er nu uitziet (Foto DAB). […]

Lees verder
juni 23, 2018

Het ontwerp van de tuin van Eyckenstein

In het begin van de jaren tachtig van de negentiende eeuw liet Willem Carel baron Van Boetzelaer door de jonge tuinarchitect en dendroloog Springer een […]

Lees verder
juni 23, 2018

Landgoed Rovérestein

In de Laagte van Pijnenburg, tussen Maartensdijk en Baarn ligt een aantal buitenplaatsen. De grond is er vruchtbaarder en vochtrijker dan op de Utrechtse Heuvelrug […]

Lees verder
juni 23, 2018

Landgoed Rustenhoven

Aan het begin van de Laagte van Pijnenburg ligt in Maartensdijk het landgoed Rustenhoven. De geschiedenis hiervan gaat ver terug. Afgebeeld is Rustenhoven omstreeks 1920 […]

Lees verder
juni 19, 2018

Het Landgoed Persijn

Op de hoek van de Achterweteringse weg en de Provinciale weg, de N 417, van Groenekan naar Maartensdijk ligt de buitenplaats Persijn. De afbeelding geeft […]

Lees verder
juni 19, 2018

Het landgoed Voordaan

In de zestiende eeuw bouwde aartsbisschop Frederik Schenck van Toutenburg het jachthuis Voortaen. Twee eeuwen later was dit jachthuis uitgegroeid tot een landgoed met ‘heerenhuis’, […]

Lees verder
juni 12, 2018

Het Landgoed Koelenberg / Het Klooster

Het landgoed Koelenberg, ook wel Het  Klooster genoemd, lag ten oosten van het landgoed Sandwijck aan de weg tussen Utrecht en Zeist. Hoewel overal staat […]

Lees verder