Afgebeeld is een prent van omstreeks 1828-1830 van het in 1809 grondig verbouwde en vernieuwde landhuis Eyckenstein. (Utrechts Archief, nr. 201248.) Hoe moeilijk het was, het eeuwenoude pand in een nieuwe jas te steken, wordt beschreven door Maurits Jacob van Eyck van Zuijlichem in zijn levensverhaal van het landgoed. Het berust in het Nationaal Archief, Inventaris Eijck van Zuylichem, nr. 178. Zie ook elders op deze site: ‘Een uniek (ego)document: Maurits Jacob Eijck over Eyckenstein’.

 

Meer informatie

Maurits Jacob was erbij toen het huis werd aangepakt. Hij schreef:

De aanmerkelijke verbetering welke dit jaar aan het woonhuis is gedaan, laat mij [hierover] eenigzins wijdlopig […]  zijn. Ofschoon er van tijd tot tijd groote verbeteringen aan het huis door den vorigen eigenaar M.H. Eijck waren gedaan bleef er echter nog te verfraayen en verbeteren, voornamentlijk  door het vergrooten der kelder, verhooging der verdieping op de vier bovenkamers, gelijkmaking van het dakwerk, het aanbouwen eener zijkamer tot een bibliotheek aan de eene en eene keuken aan de andere zijde en de verfraaijing der voorgevel. Ten dien einde had de toenmalige eigenaar M.J. Eyck  na lang daarover gedacht te hebben, zich de oude bouworder zoo als die in de beste  tijden van Griekenland en de Romeinsche staaten na aanleiding van Scamozzi [en] Palladio en andere bouwkundigen voorgesteld en ten nutte gemaakt.

Doch daar het moeilijk is oude huizen te herbouwen, is binnen van den grond  in het basement tot aan de dwarsbalken van de kroon lijst ingemetzelt eene stevigen eijkenhoute stang of […] rib, die dus de colom in zijn geheel van de bazementen af tot in en met de balken van de kroonlijst verbind. Voorts zijn de colommen rond de stang vol gemetzeld met uitgeboord[e] steenen. Z[ij]n naderhand ronde geligten [openingen] aangepleisterd, de stukken [van] de kapiteelen zijn met ijzeren klauwen aan elkander verbonden en met looden vastgegoten, de leggers op de kapiteelen zijn dikken eyken balken. Op dezelve zijn de dwarsbalken gelegd. Dit zij genoeg wegens de onzichtbare constructie; het zichtbare laat zich genoegzaam bemerken.

Zie ook, elders op deze site: Kaart van een groot landgoed: Eyckenstein in 1875

AD

 

U bevindt u op de Rondleiding over de noordelijke landhuizen. Voor het vervolg klik HIER