In het projectplan van Maart 2017 stond te lezen dat de site van het Digitaal Museum De Bilt in januari 2018  in de lucht moest zijn. Het bleek allemaal wat ingewikkelder te zijn.

Na een kennismakingsbijeenkomst van mogelijke bestuursleden en redactieleden in het begin van de zomer van 2017 formeerde men een bestuur. De bedenker van het museum, Anne Doedens, werd secretaris. Voorzitter was Alexander Tchernoff, die burgemeester van De Bilt was geweest en hij werd gesecondeerd door vicevoorzitter Arie Jan Ditewig, voormalig wethouder. De financiën waren in handen van Theo van der Lugt en voor het essentiële element van de ICT werd Koen Koppens gevraagd als lid.

Het museum moest natuurlijk een naam hebben. Op een van de eerste vergaderingen sprak men over het Bilts Digitaal Museum, maar Koen Koppens zei met nadruk dat Online Museum De Bilt meer bij de tijd was.

Er moest heel veel geregeld worden: een webadres, een logo, mailadressen, financiering, een bankrekening. Er werd dan ook veel vergaderd. De redactie ging aan het werk.

Het was inmiddels december. Dick Berents verzamelde de wensen van de redactie en de bestuursleden voor een Website en overlegde die met Koen Koppens. Omdat ieder dorp zijn eigen geschiedenis en karakter had, koos men voor niet alleen een chronologisch menu met jaartallen maar ook een menu met de zes woonkernen. Daarnaast nam Het Laatste Nieuws  een plek in. Koppens gaf een professionele ontwerper de opdracht om het geheel vorm te geven en liet daarna een bedrijf  aan de hand van het resultaat de website bouwen.

Intussen hield de stichting in de Oude Raadszaal van Jagtlust ook twee vergaderingen met bevriende organisaties zoals het  Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, de historische verenigingen, de bibliotheek en de stichting Open Monumentendag, die hun adviezen inbrachten voor een museum.

Het kostte allemaal meer tijd dan was voorzien, maar het werd zorgvuldig en met beleid gedaan. Het moment van presentatie werd naar eind augustus 2018 verschoven.

DAB

Voor het vervolg: klik HIER