In een muur aan de toegang tot villa Bezuidenhout aan de Vissersteeg in De Bilt bevinden zich gotische gevelornamenten. Ze zijn afkomstig van de kapel van Vrouwenklooster en werden gevonden in een sloot naast de Kloosterlaan. Omstreeks 1895 werden ze overgebracht naar de  Visserssteeg bij de Holle Bilt. (Foto DAB)

 

Meer informatie

Vrouwenklooster had een kapel; eigenlijk was het een kerk met twee torens. Na de ineenstorting van 1518 was er mogelijk nog maar één toren over. In de kerk was een vrouwenkoor, een afgeschermde ruimte, onbereikbaar voor de blikken van buitenstaanders en ook voor de priester die de mis opdroeg. De afscheiding kan van hout geweest zijn.

Om rechtstreeks contact tussen de priesters en de vrouwen te voorkomen had men het altaar waar de mis werd opgedragen, buiten het vrouwenkoor geplaatst. Misschien is er in de dertiende eeuw of later een eigen altaar voor het vrouwenkoor geïnstalleerd voor de presentatie van de hostie of eucharistie, voor gebed en meditatie.

In de dwarsbeuk van de kerk was er een deur die toe toegang gaf tot het klooster, mogelijk tot het dormitorium, het gebouw waar de nonnen sliepen en waar hun cellen te vinden waren.

AD

U bevindt u op de Rondleiding over de kloosters in De Bilt. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur: De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster. Ingeleid en bezorgd door Anne Doedens en Henk Looijesteijn (Hilversum 2010).