Op deze pagina ziet u de twee delen van een pamflet uit 1987. het ziet eruit als een publicatie van de Utrechtse Gedeputeerde Staten over een verzoek van het dorpsbestuur van Wsetbroek. Op de onderste helft van dit pamflet  werd in april 1987 een expositie van historische kaarten betreffende de gemeente in de hal het Maartensdijkse gemeentehuis aangekondigd. (Collectie Anne Doedens).

Het initiatief was genomen door een werkgroep waarin als eerste mevrouw L. de Raadt en de heren A. Doedens en  W. Hoebink zitting hadden. De toenmalige burgemeester F. Panis had deze werkgroep in 1986 bijeengeroepen om t de oprichting van een Maartensdijkse historische vereniging voor elkaar te krijgen. De werkgroep werd uitgebreid en organiseerde de expositie die vele honderden bezoekers trok. In oktober 1987 werd de Historische Vereniging Maartensdijk opgericjt. Kort daarop verscheen het eerste nummer van Sint Maerten. Vijf jaar later werd in De Bilt de Historische Kring d’Oude School opgericht en in hetzelfde jaar zag het eerste nummer van de Biltse Grift het licht.

AD

Literatuur: de Stichtse Post, 9 november 1986, 12 mei 1987, 26 mei 1987 29 september 1987