We zien hier jongens uit Bilthoven die lid waren van de Nationale Jeugdstorm op een foto die gemaakt werd omstreeks 1935. Ze brengen met gestrekte arm de NSB-groet. (Fotograaf onbekend, collectie Rijksmuseum)

 

Meer informatie

Bij de Hitlergroet strekte men de rechterarm in de lucht en daarbij zei men gewoonlijk ‘Heil Hitler’ om de toewijding te laten zien aan de partijleider van de NSDAP. De groet was van 1933 tot 1945 verplicht voor alle Duitsers en na 1945 juist volstrekt verboden in Duitsland, Oostenrijk en een paar andere landen.

De Nationale Jeugdstorm was een organisatie voor kinderen van NSB-ers die onder leiding stond van ‘hoofdstormer’ Cornelis van Geelkerken, die overigens in 1935 vierendertig jaar oud werd. De Jeugdstorm groeide heel sterk nadat Nederland door de Duitsers bezet was. Er werd veel tijd besteed met marcheren, zingen, kijken naar films over Hitler en ook aan sport zoals fietsen. Binnen de NSB werd de Hitlergroet als NSB-groet gebruikt. Het verschil was dat men daarbij ‘Hou zee’ zei. Dat was oorspronkelijk een zeemanskreet, die in de NSB-kringen wel werd geïnterpreteerd als ‘houd de rechte koers’.

De Hitlergroet is ontstaan uit de Bellamygroet. De Amerikaanse dominee Francis Julius Bellamy bedacht die groet in 1892 als eerbetoon aan de Amerikaanse vlag. Mussolini nam de groet over voor zijn fascistische beweging en gebruikte de interpretatie dat het een groet van de oude Romeinen was. Dat was echter niet correct; toneelspelers in de zeventiende of achttiende eeuw gebruikten het gebaar wel in stukken waarin ze Romeinen moesten spelen. Via Mussolini kwam de groet bij Hitler terecht.

In veel landen bracht men aanvankelijk ook de Olympische groet, die er sterk op leek. Daar is men van teruggekomen.

DAB