Aan de Dierenriem 2 in Bilthoven stond de Morgensterkerk. Hij is maar 33 jaar gebruikt. De afname van het aantal kerkgangers dwong de Hervormde Gemeente om het gebouw te sluiten. Op de foto zien we het gebouw in 1966, twee jaar na de inwijding. (Foto Collectie Miedema)

 

Meer informatie

In de wijk Tuindorp in Bilthoven woonden vele Nederlands-hervormden. Toen de aangrenzende wijk Brandenburg werd gebouwd en het aantal hervormden toenam, stichtten bewoners samen een nieuwe wijkgemeente. Aanvankelijk ging men naar de kerk in WVT of in de stal van de voormalige boerderij Oldenbrandenburg, waar nu de wijnhandel Verhaar is gevestigd. Intussen maakte men plannen voor een nieuwe kerk. Dat werd de Morgensterkerk, die op 9 februari 1964 werd ingewijd met een dienst.

Het was een moderne kerk van bescheiden afmeting. Er was geen toren, maar er werd naast de kerk wel een klokkenstoel gebouwd met een klok van W.J. Koek. Ook de gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) en eens in de maand de lutheranen maakten gebruik van het gebouw.

Al voordat de PKN werd opgericht, voelden de Hervormden de noodzaak om het aantal kerken in te perken omdat het aantal kerkbezoekers afnam. Per 1 januari 1997 voegde men de gemeente Tuindorp en Brandenburg samen met de gemeente van de Opstandingskerk. De laatste dienst vond plaats op 11 december 1996. In oktober 1997 sloopte men het gebouw om er een kantoorpand te bouwen. De straat heet nu niet meer Dierenriem maar Noorderkroon.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Website Historische Kring De Bilt, Morgensterkerk.

Website Relikwi , Bilthoven Noorderkroon 2 Morgenster.