Hier is de nieuwjaarswens uit 1865 van twee Biltse nachtwakers, J. Weijenberg en J. Van Laar. De prent bevindt zich in de collectie Atlas van Stolk Rotterdam.

Meer informatie

In de nacht waakten nachtwakers of kleppermannen tegen onheil, diefstal en brand. Zij hadden vaak een hond bij zich en droegen een klepper om de inwoners te waarschuwen. Omdat ze soms niet van de drank konden afblijven, hadden ze een matige reputatie.
Om hun kleine inkomsten aan te vullen, lieten zijn nieuwjaarswensen drukken, die zij rondbrachten in de hoop dat mensen hun wat geld zouden geven.

In ons Dorp heersch vreede en eendragt,
Bloeit handel, wetenschap en kunst;
Gezondheid woont in onze muren.
Door ‘s Hemels nooit volprezen gunst.

Het valt op dat hier niets specifieks over De Bilt staat en dat de inhoud zelfs niets met gebeurtenissen of ontwikkelingen in dat jaar te maken heeft. We mogen dan ook aannemen dat Weijenberg en Van Laar de tekst niet zelf hebben opgesteld, maar bij een drukker hebben besteld.

DAB

 

U bevindt u op de Rondleiding over de Volkscultuur. Voor het vervolg klik HIER.