Deze waterkering aan de Kooidijk, bij de kruising Kooidijk-Huydecoperweg, ten zuiden van het dorp Westbroek, is vermoedelijk halverwege de negentiende eeuw gebouwd. [Foto Anne Doedens.]

 

Meer informatie

We weten niet wie deze sluis of waterkering ontworpen heeft. Hij is een in ieder geval onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie geweest. Bij een dreigende oorlog kon hier water vanuit de Achtienhovense Vaart water worden ingelaten in de polders Het Zek en De Gagel (zie de kaart onder aan deze post waarop binnen de rode cirkel de locatie van deze sluis te zien is).

Dat de Kooidijk en de omgeving daarvan een rol speelden voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, blijkt onder meer uit een bericht dat in de Utrechtse Courant van 31 maart 1915 verscheen, tijdens de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog. Daarin wordt gesproken over ‘schietoefeningen met mitrailleurs’ die de ochtend van diezelfde dag gehouden zouden worden vanaf  ‘eene opstelling op het erf van den veehouder Post aan den Ruigenhoekschendijk, op omstreeks 120 meter van den oostelijken wal van het fort in dien wal. Deze wal zal daarbij dienen als kogelvanger.’

Om ongelukken met verdwaalde kogels te vermijden werd het verkeer langs de Achttienhovensche Kade, ter hoogte van de huidige Huydecoperweg, gestremd. Er werd een aparte bewakingspost opgezet op ‘een post aan het punt van samenkomst van de Achtttienhovenschekade en den Kooidijk’, bij de op de foto weergegeven locatie.

AD

Kaartblad op papier met kleur van de grenzen van de waterschappen Roosendaal, Gagel, Zek en Achttienhoven, ca. 1903. Het op de kaart getoonde ‘Molenblok’verwijst naar de molens die tussen de Kerkeindsche en Achttienhovensche Vaart het water uit de polder moesten wegmalen. Archief Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. NL-AsdWAGV_010119.jp2