Het bijschrift bij deze tekening luidt ‘Overblijfsel van ’t Jagthuijs van den Bisschop, Schenk van Tautenberg, te St. Maartensdijk’. Het werk stamt uit 1779 en is van de hand  van J. van Hiltrop. [Utrechts Archief, catalogus nr. 201970]

 

Meer informatie

Er bestaan twee eerdere, originele  afbeeldingen van Toutenburg in de achttiende eeuw. Een van de tekenaar L.P. Serrurier uit 1731, waarop men het imposante bisschoppelijke jachtkasteel ziet afgebeeld (Utrechts Archief, catalogusnr. 201968, hieronder getoond). Er is ook een exemplaar van omstreeks 1746, waarop men de voorzijde van Toutenburg kan zien, getekend door de bekende tekenaar Jan de Beijer (Utrechts Archief, catalogusnummer 202046.) Wanneer men deze tekeningen naast die van 1779 legt, valt op dat het gebouw zeker met de helft in omvang is teruggebracht, mogelijk als boerderij. Dat verklaart wellicht waarom het pand in 1822, bij de verkoop niet meer als kasteel of jachtslot werd aangeduid, maar als ‘Eene kapitale boerenhofstede’. Meer over deze verkoop kan men lezing door HIER te klikken. Onderaan deze post kan men aan de hand van een compositieafbeelding de panden resp. uit 1779 (linksboven) 1746 (rechtsboven) en 1779 (de onderste) met elkaar vergelijken.

 

AD