Afgebeeld is een plankaart voor de ontwikkeling van het Bilthovense ‘Oosterpark’ uit 1925. Deze kaart maakte deel uit van een artikel over de zegeningen van het wonen in het fraaie Bilthoven in het blad Panorama van 1925.

 

Meer informatie

Men leest in het artikel van bijna een eeuw geleden, dat hieronder in zijn geheel is afgebeeld:

 

Bilthoven […] is bij uitstek gunstig gelegen wat het verkeer aangaat (er zijn bijna 100 spoorwegverbindingen tusschen Oosterpark- station en Bilthoven-Utrecht. […] Een der mooiste plekjes van Bilthoven zijn de z.g. Zwarte Heuvels, een groot en majestueus bosch ter grootte van ongeveer 115 H.A. en op een afstand van slechts 15 minuten gaans gelegen van het station. Dit prachtige bosch nu heeft men dienstbaar gemaakt aan de gestadige en noodzakelijke uitbreiding van Bilthoven. Het is op aanraden van doktoren, dat in 1917 de heeren J.J. Stokmans en Otto Schulz, tuinarchitect, de huidige directeuren, er de Maatschappij “Het Oosterpark” oprichtten om aldaar een villa-park aan te leggen. De dennenbosschen waren in dien tijd nog ongerept en men begon allereerst er wegen aan te leggen, zonder het natuurschoon ook maar op eenige wijze geweld aan te doen. De wegen werden geprojecteerd door den architect Otto Schulz en in eigen beheer uitgevoerd. Later, toen men er ging bouwen, legde de heer Schulz ook vrijwel alle tuinen aan bij de villa’s en de landhuizen’.

 

De grond kostte volgens het artikel in 1925 fl. 1,10 tot fl. 2,50, een halve tot ruim  een hele euro nu per vierkante meter; elk landhuis kreeg een eigen terrein van minstens 2.500 vierkante meter. Het artikel eindigt met een lofzang op de lage plaatselijke belastingen, ondersteund met een ‘een lijstje waarvan het gezicht alleen reeds een weldadigen invloed uitoefent op den belastingbetaler’. Op dit lijstje leest men dat een gezin met twee kinderen en een inkomen van 20.000 gulden 350 euro per jaar betaalde, in huidige koopkracht ruim 300.000 en 5.000 euro.  Als hetzelfde gezin 5.000 gulden per jaar verdiende, bedroeg de lokale belasting 100 gulden, in huidige koopkracht ruim 80.000 euro en 730 euro.

 

Bron: De heer Kees Dorrestijn uit Westbroek zond ons dit artikel uit het tijdschrift Panorama van 1925 toe.

AD