Dit is het begin van een virtuele rondleiding langs een belangrijk deel van de beelden in de gemeente De Bilt. Ze staan niet alleen in het dorp De Bilt maar ook in Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading.

We hebben niet geprobeerd, volledig te zijn. We hebben kunstwerken gekozen die kenmerkend zijn voor bepaalde kunstenaars of voor kunststromingen of die iets zeggen over de plaats waar ze neergezet zijn. Waar mogelijk vertellen we kort iets over de maker en over de bedoeling van de kunstenaar.

Het is niet een echte rondwandeling door die zes dorpen maar een presentatie op het Internet. Zoals je in een echte tentoonstelling zalen hebt, zo heb je in deze virtuele rondleiding hoofdstukken. We hebben het geheel als volgt ingedeeld:

1 Na een korte inleiding over ontwikkelingen in de beeldhouwkunst is er aandacht voor Jits Bakker, die niet alleen een van de bekendste beeldhouwers in de gemeente is geweest maar van wie ook de meeste beelden te zien zijn.

2 In een volgend hoofdstuk behandelen we andere beeldhouwers die in De Bilt hebben gewoond en gewerkt.

3 Dan staan we kort stil bij onderwerpen die de beeldhouwers meer dan gemiddeld hebben geboeid: godsdienst, mythologie, jeugd en sport.

4 Vervolgens besteden we aandacht aan de beelden die buiten de woonkernen Bilthoven en De Bilt te zien zijn.

5 Een vijfde hoofdstuk vormen de abstracte beelden en hun makers.

6 Tenslotte staan we nog stil bij de beelden op bedrijfsterreinen, die helaas voor een groot deel niet voor het publiek toegankelijk zijn.

De meeste beschrijvingen van beelden in de kernen Bilthoven en De Bilt zijn gemaakt door Wim Krommenhoek. Voor een compleet overzicht van de beelden in die twee kernen kunt u HIER de pdf downloaden waarin hij deze beschreven heeft. Om dan hier terug te komen, moet u niet de pdf uitzetten, maar op het pijltje linksboven klikken. Hetzelfde geldt als u van deze rondleiding afgaat door op een link te klikken.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Beelden in de Bilt. Voor het vervolg klik HIER