De geloofsgemeenschap van de Rozenkruisers heeft zijn belangrijkste conferentiecentrum aan de Maartensdijkseweg in Bilthoven. De Rozenkruisers baseren zich op het christendom, maar laten zich ook inspireren door andere godsdienstige en filosofische stromingen. Het conferentiecentrum Renova kan men alleen op afspraak bezoeken. Afgebeeld is de tempel in Bilthoven. (Foto Dick Berents)

Meer informatie

In 1612 werd de Fama Fraternitatis gepubliceerd, het eerste van drie geschriften over Christiaan Rozenkreuz. Deze teksten vertellen over zijn reizen en verdere belevenissen en over de broederschap van de Rozenkruisers die hij had opgericht. Het is echter duidelijk dat de inhoud van die teksten niet een letterlijke weergave waren van de werkelijkheid  maar een allegorische betekenis hadden.

De auteur of auteurs zochten een alternatief voor de felle tegenstellingen tussen de christelijke stromingen vlak voor het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog. In plaats van dogmatisme wilden zij broederschap en tolerantie. Zij keerden zich vooral tegen de reactionaire krachten binnen het katholicisme en tegen de Habsburgse monarchie. Naast het christendom stonden zij open voor andere stromingen zoals de gnosis en de kabbala.

In de negentiende eeuw ontstond er nieuwe belangstelling voor dit gedachtegoed.  Dit leidde in Nederland tot de oprichting in 1924 van het Rozenkruisers Genootschap, dat ook het Lectorium Rosicrucianum wordt genoemd. Aanvankelijk was dit een onderdeel van de Rosicrucian Fellowship maar in 1934 werd de afdeling een zelfstandige beweging, die ook internationale betekenis kreeg.

De geloofsgemeenschap van de Rozenkruisers gaat uit van het christendom maar gebruikt de Bijbel in het kader van de moderne tijd. Zij vinden de wijsheid van het christendom terug in andere stromingen zoals de gnosis, het boeddhisme, het soefisme en de godsdiensten uit India. Zij helpen elkaar en de mensheid op weg naar een hoger bewustzijn.

Een van de belangrijkste centra van de beweging is Renova in Bilthoven, waar de Rozenkruisers sinds 1948 gevestigd zijn. Hieronder: een afbeelding van het hek met een belangrijk symbool. (Foto Anne Doedens)

DAB

 

 

Literatuur:

De website van het Lectorium Rosicrucianum: www.rozenkruis.nl

  1. Churton – The Invisible History of Rosicrucians, Rochester 2009.
  2. McIntosh, The Rosicrucians, San Francisco 1998.
  3. Broekhoven en S. Barends, De Bilt, Geschiedenis en architectuur p. 169-170.

Zie ook op deze site de bijdrage Renova in Bilthoven.