Op 20 januari 1950 werd de Sportvereniging Maartensdijk (SVM) opgericht. De voetbalclub heette SVM- Boys. Die naam dateerde uit de tijd dat voetbal nog uitsluitend een mannensport was. Dat is nu natuurlijk niet meer zo, vertelt Frans van de Tol, voorzitter van de Sportvereniging in 2018. De foto hierboven toont de SVM-boys van het eerste uur

 

Meer informatie

Bij het gouden jubileum in 1975 vermeldde het Utrechts Nieuwsblad: De initiatiefnemer van de SVM is de heer Jan Kant geweest. Voor oudere Maartensdijkers een bekend figuur. De eerste voorzitter was de heer Mulderije. De contributie bedroeg een kwartje en een gulden afbetaling van kleding en schoeisel.
Speellocatie was het terreintje langs de Professor Bronkhorstlaan langs de grens van Bilthoven. Voor 75 gulden werd een spoorwagon gekocht die als kleedkamer moest dienen, voert de krant de toen 66-jarige Wout van den Brink op, lid van het eerste uur. Hierin ontbraken ramen en deuren en de wagen fungeerde als omkleedgelegenheid. Want meer was er niet, aldus Van den Brink. Er was maar één bal en het is gebeurd dat een krantenverslag op maandag meldde: ‘Bal lek, wedstrijd SVM-boys gestaakt.’

Van het bestuur 15 augustus 1950 ten huize van de voorzitter Mulderije:
Door vele aanvragen aan het bestuur om een Veteranenwedstrijd te spelen op 26 augustus ‘50 wordt met algemenen stemmen aangenomen. De bedoeling van deze wedstrijd is om meer contact te krijgen met de gemeente. Ten 2e zal er dien Avond met steunbonnen gespeeld gaan worden, de opbrengst is voor aanschaffing van materiaal.

Hieronder: Verslag bestuursvergadering bij de oprichting van 20 januari 1950.

VC
Met dank aan voorzitter Frans van de Tol van SV Maartensdijk