Op de foto zien we de huidige locatie waar de Cigarettenfabriek v/h A. Antoniou van 1921 tot 1934 gevestigd was aan de Spoorlaan 22. (Afbeelding Jacques Reijniers)

 

Meer informatie

De kamer van Koophandel in Utrecht vermeldt 1921 als het vestigingsjaar van de ‘Cigarettenfabriek’ van Spiro Antoniou in Bilthoven. In 1924 verleende de gemeente De Bilt een vergunning voor het plaatsen van een tabaks-kerfmachine in het pand Spoorlaan 22. Aan de Spoorlaan waren toen verschillende ondernemingen gevestigd. Aanvankelijk ging het om een fabriek en een groothandel, maar deze werden in 1926 samengevoegd.

De directeur, Spiro Antoniou (nationaliteit: Turks), woonde eerst aan de Spoorlaan en verhuisde later naar Rembrandtlaan 26. Op dit adres woonde toen Claude Récano, medeoprichter van de N.V. De handelsnaam Egyptian Cigarettes Import Company werd in 1926 Egyptian Cigarettes Company. Bij het bedrijf werkten toen veertien mannen, acht vrouwenelf jongens en negen meisjes. Het salaris van de directeur bedroeg 15 procent van de winst.

In 1928 verhuisde Antoniou naar België. Op 31 juli 1934 werd de productie van sigaretten aan de Spoorlaan gestaakt. Dit was voor de omwonenden een moment om opgelucht adem te halen. Zij hadden het niet zo op het personeel van de fabriek: De meisjes uit Utrecht rookten op straat. Er lag ook altijd veel papier op straat. Het leek wel een achterbuurt.

De N.V. (het gestort kapitaal in 1928 bedroeg f 100.00) bleef bestaan. Pas tijdens de aandeelhoudersvergadering in 1958 in hotel De Schouw werd de N.V. opgeheven.

JJR

 

Literatuur:

Historische Kring d’Oude School, archiefstukken ‘N.V. Vereenigde Egyptische Cigarettenfabriek v/h S. Antoniou’

José Cladder, ‘De tabaks-, sigaretten- maar vooral sigarenindustrie in De Bilt’,De Biltse Grift, oktober 1995

Wijkvereniging Vogelzang, ‘N.V. Vereenigde Egyptische Cigarettenfabriek v/h S. Antoniou,’, 17-11-2010