Dit is de Rondleiding Misdaad in De Bilt. Om terug te gaan naar het begin, klik HIER.

In De Bilt was er in 1555 een herberg met de naam ’t Hoen. Dat weten we doordat de waard en zijn vrouw in dat jaar door het Hof van Utrecht  werden veroordeeld wegens heling. Afbeelding: Heling, in: Joost de Damhouder, Practycke Criminele, Leuven 1555.

 

Meer informatie

Op 20 februari werd Steven Heinricksz. voorlopig vrijgelaten, nadat hij enige tijd in voorarrest had gezeten in kasteel Vredenburg in Utrecht, dat in 1532 opgeleverd was. Het vonnis werd op 18 maart uitgesproken.

Steven was ‘weert int Hoen aende Bylt’ en zijn vrouw Jutte Lambertsdochter was de waardin. Zij hadden onderdak gegeven aan ‘diversche dieven ende rabauwen ende andere personen van quade regimente‘. Van deze gasten hadden ze gestolen goederen gekocht.

Daarom werden ze nu veroordeeld om meteen te vertrekken uit De Bilt en daar niet terug te komen. Dat was dus een tamelijk plaatselijke verbanning. Bovendien mochten ze nooit meer een herberg houden; anders zou men hen lijfstraffelijk tuchtigen.

Van de dieven zelf, die op doorreis waren, was natuurlijk geen spoor.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Misdaad. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Het Utrechts  Archief 239-1 Inventaris nr. 99-13 Register van criminele sententies van het Hof van Utrecht nr. 408 en 409.