Op deze foto ziet men het pand van het huidige Brasserie Le Nord (voormalig ‘De Kuuk’),  Soestdijkseweg Noord 492, dat dichtbij de verdwenen tweede tol van de ‘oude’ gemeente De Bilt is gevestigd. (Foto: Anne Doedens.)

 

Meer informatie

In de Dolderse Kroniek van januari 2001 schreef Harm Sok in het artikel ‘De wegen in het oude Den Dolder’ p. 10:

‘[Over de weg van De Bilt naar Soest:] het  weggedeelte vanaf Huize Staalbergen richting De Bilt werd in de jaren  1826 en 1827 aangelegd over een grote heidevlakte.  […]  aan deze weg [werd] een tolhuis geplaatst. Het werd dan ook  “de tol op de heide”  genoemd. Daar vlakbij werd later de uitspanning van Gert Verhoef gevestigd. In het zelfde pand is nu restaurantDe Kuuk ondergebracht.’

In het boek De Bilt, Geschiedenis en architectuur van Sabine Broekhoven en Sonja Barends (Zeist 1995) leest men op pagina 42:

Aanvankelijk was de Soestdijkseweg eveneens een zandweg. De oude naam is Spieringweg  of Prinsenweg en de weg vormde een belangrijke noord-zuidverbinding. De oude weg lag  oorspronkelijk meer oostwaarts en liep vlak langs de boerderij De Hoeve. In 1827 werd de  weg bestraat. Jhr. J. Huydecoper van Maarsseveen en H.A. Laan kregen hiertoe een vergunning. Bij deze vergunningverlening werd een machtiging verleend voor het openen van  een geldlening om de kosten van de aanleg te kunnen bestrijden. Tevens werd bepaald dat  drie tollen geplaatst mochten worden aan deze weg, ten einde in de aflossing en rentebetaling van de geldlening te kunnen voorzien. In 1929 werd de tol pas opgeheven.’

Hieronder ziet men een deel van de kaart van de ‘oude’ gemeente De Bilt uit 1868 uit J. Kuyypers Gemeente Atlas, met even ten noorden van de Prinsenlaan de tol.

U bevindt u op de rondleiding langs de Biltse tollen. Voor het vervolg van de rondleiding klik HIER

AD