Afbeelding: Dési von Halban in 1946. Foto: Theo van Haren Noman /Anefo Nationaal Archief.

 

De Oostenrijkse zangeres Dési von Halban was gehuwd met de Nederlands-Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Zij woonde van 1964 tot aan haar overlijden in 1996 in Bilthoven.

Meer informatie

Von Halban werd in 1912 in Wenen geboren als de dochter van een hoogleraar gynaecologie en een operazangeres. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw werd vader Von Halban verheven in de adelstand. Desi von Halban was sopraan en in 1945 nam zij een grammofoonplaat op met het New York Philharmonic. Een omvangrijk archief leert dat zij over grote zangtalenten beschikte.

Medio jaren dertig werd zij door de Amsterdamse kunsthandelaar Jacques Goudstikker uitgenodigd om samen met het Concertgebouworkest te komen zingen op Kasteel Nijenrode tijdens een Weense avond. Goudstikker woonde op het kasteel en was de eigenaar. Die kennismaking leidde tot een huwelijk. Op 14 mei 1940 vluchtte het gezin Goudstikker – Von Halban voor de Nazi’s naar Engeland met het koopvaardijschip SS Bodegraven. Tijdens die reis verongelukte Goudstikker op de boot. De rest van het gezin werd niet toegelaten tot het Verenigd Koninkrijk en reisde door naar de Verenigde Staten.

Nijenrode

Na terugkomst in Nederland kocht Dési Goudstikker-Von Halban het kasteel Nijenrode terug van de Nederlandse Staat, die het kasteel na de bevrijding in beheer had. Zij verhuurde het aan de Stichting Nijenrode, Instituut voor Bedrijfskunde. Hier werd in 1946 het Nederlands Opleidingsinstituut voor het Buitenland (NOIB) opgericht, de basis van het huidige Nyenrode Business University. De weduwe Goudstikker verkocht later uiteindelijk het kasteel. Een deel van de handelsvoorraad schilderijen op het kasteel was als ‘vijandelijk vermogen’ eigendom geworden van de Nederlandse Staat. Dit heeft zij juridisch aangevochten en uiteindelijk werd de kwestie geschikt zodat zij het eigendom terugkreeg.

In 1950 trouwde Dési von Halban met August Von Saher, een bekende advocaat, met wie zij in 1964 in Bilthoven ging wonen. Von Saher overleed in 1973. Tot in de jaren tachtig gaf Dési von Halban zangles. Zij overleed in 1996.

JJR

 

Literatuur

Gemeentearchief Amsterdam:

  • Inventaris van het archief van Dési von Saher – Von Halban (1369)
  • Inventaris van het archief van Jacques Goudstikker en Dési Goudstikker – Von Halban (1341)

Dési von Halban, Wikipedia