Afgebeeld is het pand Dorpsweg 226 in Maartensdijk, een  gemeentelijk monument. Het voorhuis bestond al in 1832. Het achterhuis werd er in 1894 aan toegevoegd. In dit achterhuis was een kruidenierswinkel gevestigd, die men bereiken kon via het zogeheten Vinkenlaantje aan de zijkant. (Afbeelding AD, met toestemming van mw. Femke Terra.) Voor de exploitanten van deze winkel, de familie Vink die zijn naam aan het Vinkenlaantje gaf, zie elders op deze site: Kleine middenstand in Maartensdijk in de vorige eeuw: een kruidenier.

 

Meer informatie

Oorspronkelijk stond hier een pand dat in bezit was van de Maartensdijkse burgemeester Jacob van Eyck tot Zuylichem, die bekend was als architectuurhistoricus en bewoner van Eijckenstein (zie elders op deze site). Tussen het voorhuis en de middenbeuk van het afgebeelde huis bevindt zich een brandmuur met aan weerszijden rijk gedecoreerde schouwen. Met ziet er een tegeltableau met een boer met paard en een melkmeid met een koe (hieronder afgebeeld), alsook een tableau met een kat die een muis verorbert en een tableau met een vaas met bloemen. (Foto AD met toestemming van mw. Femke Terra).

Voor de bewoners van het pand: Bewoners van het pand Dorpsweg 226

(Met dank aan Koos Kolenbrander)

AD

Literatuur:  Michiel Kruidenier en Joost van der Spek, Maartensdijk, geschiedenis en architectuur (Zeist/Utrecht 2000) 129-130. Uitgebreid over de functie van deze winkel: Koos Kolenbrander, ‘kiek nou toch ’s effe an’, in: De Vierklank van 23 juni 1997.