Afgebeeld is een leeuwenkop, aangebracht aan de zijkant van de achttiende-eeuwse kansel. Men ziet daar ook een mensenhoofd. (Foto’s bij dit onderwerp: Anne Doedens, met goedkeuring van de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk). In de vroege negentiende eeuw ten tijde van dominee E.V.J. Japchen werden deze afbeeldingen verwijderd omdat men dacht dat ze een overblijfsel waren van de beeldenverering van de katholieke kerk.

Daarna wees een diaken erop, dat de beeldjes een verwijzing vormden naar het Bijbelboek Ezechiël. In Ezechiël 41, vers 18 en 19 (Statenvertaling) leest men immers: ‘[18] En het was gemaakt met cherubs en palmbomen; zodat er een palmboom was tussen cherub en cherub, en elke cherub had twee aangezichten; [19] Namelijk, eens mensen aangezicht tegen den palmboom van deze, en eens jongen leeuws aangezicht tegen den palmboom van gene zijde; gemaakt in het ganse huis rondom henen.’ Na deze vaststelling werden de gebeeldhouwde koppen weer aangebracht.

AD

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

G. Mulder, Historie van de Dorpskerk te Maartensdijk (Maartensdijk 2012).