Afgebeeld is een zilveren troffel, die gemaakt is ter herinnering aan voltooiing van de restauratie van het raadhuis van Maartensdijk in 1931. (Afbeelding RHC Vecht en Venen.)

 

Meer informatie

Voor het plaatsen van de sluitsteen gebruikte mr. H.Th. s’Jacob, commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht deze troffel. Op het voorwerp leest men: 14-12-’31 en Raadhuis Maartensdijk. Hij is afkomstig uit de nalatenschap van de commissaris, die in 1987 is overleden. De troffel maakt deel uit van de collectie van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.

AD