Afgebeeld is de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria, een blad uit het getijdenboek van Gijsbrecht van Brederode uit het midden van de vijftiende eeuw. (Universiteitsbibliotheek Luik) Een getijdenboek is een handschrift dat gebruikt werd tijdens het zogeheten getijdengebed.

 

Meer informatie

Gijsbrecht was een hoge Utrechtse geestelijke, die in 1456 bijna bisschop van Utrecht werd. Hertog Filips van Bourgondië had dat echter verhinderd door zijn bastaardzoon David door de paus in Utrecht als bisschop te laten benoemen. Deze episode en de elders op deze site beschreven moord in De Bilt maken deel uit van een verbitterde strijd tussen het adellijke geslacht Brederode en de machtige heersers die de Bourgondische hertogen waren. Enkele van de fijnste Nederlandse verluchters van handschriften komen uit de Utrecht. Daar hoort ook de maker van de getoonde afbeeldingen, de Meester van Gijsbrecht van Brederode bij.

AD

Maria in Sole (Universiteitsbibliotheek Luik)