Afgebeeld is de mededeling van de Maartensdijkse burgemeester mr. H.H. Schuller  uit 1953, dat de Maartensdijkse tol ter hoogte van het voormalige gemeentehuis op 1 april 1953 opgeheven zal worden, als een van de laatste nog werkende tollen in Nederland.

 

Meer informatie

In de post Zeven Biltse tollen 5: Maartensdijk wordt de voorgeschiedenis van deze opheffing verteld. Het afgebeelde stuk werd onlinemuseumdebilt ter hand gesteld door een nazaat van Maartensdijkse bestuurders uit de tijd van de opheffing van de tol. Opvallend is de zinsnede aan de onderzijde, dat de maire (burgemeester van Oostveen, lees Maartensdijk) in 1812 bericht zou hebben ontvangen dat het recht om tol te heffen op de weg van Utrecht naar Hilversum in ieder geval terug zou gaan tot de tijd van keizer Karel V, in de zestiende eeuw terwijl de suggestie wordt gewekt dat het recht nog ouder was..

AD