De hier afgebeelde bodebus was in gebruik  bij de voormalige gemeente Maartensdijk.  (Foto met toestemming van de gemeente De Bilt overgenomen  uit: ‘Regeren is ook … achteruit zien!’)

 

Meer informatie

De toelichting hierbij in ‘Regeren is ook … achteruit zien!’:

De bodebus was in vroeger tijden een onder scheidingsteken, dat gedragen werd door  boden in dienst van bestuurslichamen, zoals  bijvoorbeeld gemeentebesturen, gerechten en.  waterschappen. De geschiedenis van de naam  bodebus gaat terug tot in de middeleeuwen.  Boden die geschreven berichten moesten  overbrengen, droegen deze in een palmhouten  of koperen bus aan de gordel. Vanaf de vijftiende  eeuw werd aan de bodebus een schildje toegevoegd met het wapen van de instantie, die  de bode vertegenwoordigde. Men ziet op de afbeelding dan ook het wapen van Maartensdijk. De toelichting vervolgt:

De drager van de bodebus kon veelal gratis  gebruikmaken van het toenmalige openbaar vervoer, zoals trekschuit, veerpont of diligence  en vaak ook kost en onderdak.  Later raakte de bus in onbruik, het schildje  met het wapen bleef en groeide uit tot een  arnbtsketen. De naam bodebus bleef.  Het personeel van de gemeente draagt bij  gelegenheden als raadsvergaderingen, een  uniform waarop het wapen van de gemeente.

In een aflevering van de Vierklank van 2009 over Open Monumentendag besteedde Henk van de Bunt aandacht aan het onderwerp ‘Adri Pieck en de bodebus’. Klik voor dit artikel aan: De Vierklank over Adri Pieck en de bodebus

AD