Afgebeeld is een plafondschildering in slot Zuilen die in opdracht van Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken werd aangebracht. Hij was heer van Westbroek in de periode 1665-1695. In deze tijd, tijdens het rampjaar 1672 en het jaar daarop hielden de Fransen huis in het gewest Utrecht. Deze schildering verwijst daar mogelijk naar. (Foto: Anne Doedens met toestemming van de beheerder van slot Zuilen)

 

Meer informatie

Afgebeeld is de val van Phaëton uit de zonnewagen uit de Griekse mythe. Deze zoon van de Zonnegod  probeerde in zijn overmoed de plaats van de zonnegod Helios in de zonnewagen over te nemen, maar werd daar door de oppergod Zeus met een bliksemschicht uit geworpen. Deze schildering slaat wellicht op Lodewijk XIV, de ‘Zonnekoning’ die na de inval zijn troepen eind 1673 uit Utrecht en omstreken terug moest trekken. Deze troepen hadden ook huis gehouden in de heerlijkheid Westbroek. Andries Schoemaker (1660-1735) was een textielkoopman uit Amsterdam die historische en topografische informatie over steden en dorpen, kerken en kastelen in Nederland verzamelde.Hij schreef erover:

Westbroek [1673]. Soo genaampt omdat het ten Westen van Utrecht is gelegen in tegenstelling van Oostbroek aan de andere sijde der stad Utrecht gelegen, daar de France ook meester waren […]  sijn omtrent 100 man in chaloepen en roeijschuiten in Niwersluijs afgevaren= nemende hun wegh achter Breukelen en Westbroek: alwaar de France verschijde borstweringen hadden opgeworpen, en de Hollanders een slapende schildwacht aantroffen, dewelke maar van ’t leven berooft wordende, sonder eenig gerught of alarm omtrent 90 man van de vijand aanvielen, die sij ook meest allen in ’t gras deden bijten en sig met goede buijt en plundering weder na hun post: de Niwersluijs, begaven nalatende 5 dooden en 2 gequesten.

Voor meer informatie over het Rampjaar 1672, in De Bilt, klikke men DEZE LINK aan.

AD

Literatuur:

J.M. van Wijhe, ‘De Franschen in de Vechtstreek in 1672.’ In: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake. 1923, pag. 6 – 17.