Een bijzondere bodemvondst is deze Oranjepijp uit 1865 die gevonden is  op het terrein aan de zuidzijde van de Antonie van Leeuwenhoeklaan tegenover het RIVM. De vinder heeft de pijp in 1980 aan Wim Krommenhoek gegeven. Willem II wordt hier als held bejubeld, dapper gezeten op een paard en omgeven door de tekst W II OVERWINNAAR VAN NAPOLEON OP DE VELDEN VAN WATERLOO, 1815. Op de andere kant van de pijp zien we de aftocht van Napoleon. De pijp is gemaakt ter herinnering aan het halve eeuwfeest van de slag bij Waterloo en is vrijwel zeker in Gouda vervaardigd. (foto Wim Krommenhoek).

De uiterst breekbare kleipijpen werden meestal na een korte tijd van gebruik weggegooid en belandden meestal in de beerput. Vanaf de zeventiende eeuw kregen de boeren in de omtrek van de stad belangstelling voor de geleegde beerputten en het huisvuil van de stad, en met deze Utrechtse stadscompost kwamen grote aantallen gebroken pijpen mee. Per schip bereikte de stadscompost via de Biltse Grift het voormalige haventje aan de Vissersteeg en van daaruit werd deze gedistribueerd.

Een uitgebreider verslag van de hand van Wim Krommenhoek over de pijpen die in Biltse bodem zijn gevonden, kan men HIER downloaden.

WK

Literatuur:

  1. Krommenhoek en A. Vrij: Kleipijpen, drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto’s. 1980.
Spring naar toolbar